Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

Program usposabljanja:

 • O pomenu in razvijanju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti pri mladih
 • Pregled stanja in načini spodbujanja razvoja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v svetu in pri nas
 • Predstavitev dobrih praks
 • Sodobni način spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šoli
 • Predstavitev projekta Razvoj, implementacija in evalvacija modela za spodbujanje inovativnosti učencev osnovnih šol
 • Usposabljanje učiteljev za izpeljavo posameznih faz inovativnega procesa

Cilj programa:

Usposobiti udeležence, da bodo pri mladih sistematično razvijali kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti ter:

 • jih navajali na ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov,
 • jih navajali na povezovanje teoretičnih spoznanj z izkušnjami in situacijami v realnem življenju,
 • jih navajali, da razvijejo sposobnosti in veščine razumevanja problemov in potreb uporabnikov,
 • jih navajali, da razvijajo inovativne rešitve, ki pomagajo reševati opredeljene probleme (od proizvodov do storitev, novih načinov dela, aktivnosti v šoli, izboljšav v lokalnem in domačem okolju itd.), jih preizkušajo, razvijajo in izpopolnjujejo,
 • jih navajali, da razvijejo sposobnosti kompleksnega mišljenja in kritične presoje,
 • jih navajali, da spoznajo in uporabljajo različne metode in tehnologije prototipiranja (eksperimentirajo, konstruirajo, gradijo in testirajo prototipe rešitev),
 • jih navajali, da pridobivajo izkušnje pri sodelovanju z ožjim lokalnim in širšim družbenim okoljem (organizacije lokalnega okolja, inovatorji, raziskovalci, podjetniki, gospodarstvo itd.) ter spoznavajo trg dela,
 • jih navajali, da se učijo učinkovito medosebno sporazumevati in razvijajo sodelovalne veščine.

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije: Več informacij dobite na e-naslovu: j{{jwjnmbejnAtqjsjutmpwfojb/tj.

Organizator delavnic: SPIRIT Slovenija, javna agencija s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov