Datum:

 • 7. in 8. oktober 2019 med 9. in 16. uro,
 • 14. in 15. oktober 2019 med 9. in 16. uro.

Kraj: Srednja ekonomska šoliaLjubljana, Roška ulica 2, Ljubljana

Program usposabljanja vsebuje:

 • pomen in razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti pri mladih,
 • pregled stanja in načini spodbujanja razvoja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v svetu in pri nas,
 • predstavitev dobrih praks,
 • sodobni način spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šoli,
 • predstavitev projekta Razvoj, implementacija in evalvacija modela za spodbujanje inovativnosti učencev slovenskih šol,
 • usposabljanje učiteljev za izpeljavo posameznih faz inovativnega procesa.

Cilj programa

Usposobiti udeležence, da bodo pri mladih sistematično razvijali kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti ter jih navajali:

 • na ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov,
 • na povezovanje teoretičnih spoznanj z izkušnjami in situacijami v realnem življenju,
 • da razvijejo sposobnosti in veščine razumevanja problemov in potreb uporabnikov,
 • da razvijajo inovativne rešitve, ki pomagajo reševati opredeljene probleme (od proizvodov do storitev, novih načinov dela, aktivnosti v šoli, izboljšav v lokalnem in domačem okolju itd.), jih preizkušajo, razvijajo in izpopolnjujejo,
 • da razvijejo sposobnosti kompleksnega mišljenja in kritične presoje,
 • da spoznajo in uporabljajo različne metode in tehnologije prototipiranja (eksperimentirajo, gradijo in testirajo prototipe rešitev),
 • da pridobivajo izkušnje pri sodelovanju z ožjim lokalnim in širšim družbenim okoljem (organizacije lokalnega okolja, inovatorji, raziskovalci, podjetniki, gospodarstvo itd.) ter spoznavajo trg dela,
 • da se učijo učinkovito medosebno sporazumevati in razvijajo sodelovalne veščine.

Udeležba je brezplačna.

Prijavo na delavnico lahko izvedete preko spodnjega elektronskega obrazca najkasneje do 4. 10. 2019.

Prijave

Na dvodnevno usposabljanje učiteljev in profesorjev osnovnih in srednjih šol po programu »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti« se prijavite preko spodnje prijavnice.

Udeležba je brezplačna.

Organizator delavnic
SPIRIT Slovenija, javna agencija, s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodatne informacije
mladi@spiritslovenia.si

Kje ste izvedeli za razpisane programe usposabljanja?*