Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024

13. 10. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 106, Datum: 13. 10. 2023, Stran: 1857

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov iz podintervencije sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024. Glavni namen je obnova starih tipičnih čebelnjakov, ki imajo zgodovinsko vrednost in so vpisani v Registru starih čebelnjakov pri Čebelarski zvezi Slovenije oziroma v Registru nepremične kulturne dediščine.

Predmet podpore: Upravičeni stroški so stroški obnove tipičnih čebelnjakov, ki so lahko leseni, kamniti ali opečni (razna restavratorska dela, vključno z barvanjem, obnovo in manjšo zamenjavo posameznih delov), so s projektom neposredno povezani, potrebni za njegovo izvedbo, so v skladu s cilji predpisa ter so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev v programskem letu 2024 znaša do 24.630,00 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči 1. marca 2024 ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2024 do 15. ure.

Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na agenciji, Tel: (01) 580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po e-pošti: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave: www.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj