Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt gradnja garažne hiše z dodatnim programom

Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt gradnja garažne hiše z dodatnim programom

21. 02. 2024

Objavljeno:  Občina Jesenice,  21. 2. 2024, www.jesenice.si

Občina Jesenice poziva vse zainteresirane pravne osebe (v nadaljevanju: promotorji) k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno - zasebnega partnerstva (v nadaljevanju JZP) za izvedbo projekta gradnje garažne hiše z dodatnim programom.

V okviru izvedbe JZP je predvideno:

  • projektiranje objekta z dodatnimi programi
  • gradnja objekta
  • model upravljanja garažne hiše.

Občina Jesenice razpolaga z Idejno zasnovo objekta: »Ureditev objekta garažne hiše z dodatnim programom, št. PR663-CE-IZP, januar 2024«, ki ga je izdelala Provia d.o.o., Kranjska cesta 24, Naklo.

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo JZP je projektiranje ter gradnja objekta garažne hiše z dodatnim programom in predstavitev modela upravljanja objekta.

Gradnja garažne hiše je predvidena na nepremičninah z ID znakom: parcela 2175 353/1, parcela 2175 355/1, parcela 2175 350/1, parcela 2175 348/6 in parcela 2175 351/2. Priključek na javno cesto pa poteka preko nepremičnin z ID znakom: parcela 2175 306 in 353/3. Vse nepremične, razen nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 351/2 (zasebna last), so po stanju informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v lasti Občine Jesenice.

Projekt gradnje garažne hiše z dodatnim programom sloni na čim večji optimizaciji sistema ureditve parkiranja na območju v zaledju Ceste maršala Tita, ter maksimalni izkoriščenosti zemljišča.

Gabarit objekta obsega najmanj 2 kletni etaži, pritličje in dve nadstropji 2K+P+2N). Možna je izvedba 3. kletne etaže.

Izhodišče javnega partnerja pri navedenem projektu je iskanje zasebnega partnerja, ki bi z izvedbo JZP so/financiral in zgradil garažno hišo z dodatnim programom, s čimer bi v upravljanje in trženje za določen čas prevzel garažne prostore (oddaja v najem-pobiranje parkirnine) ter gostinski del, upravljanje prostorov namenjenih knjižnici ali drugemu javnemu programu pa bi prevzel javni partner.

Izhodišče je informativne narave in ga potencialni promotorji lahko prilagodijo svojim videnjem projekta. Prav tako je dodatni program informativne narave, potencialni promotorji lahko predlagajo drug program, ki pa mora zadostiti javnim potrebam (npr. poslovni prostori za potrebe javnih služb).

Več

Razpisnik: Občina Jesenice

Rok: Končni rok za oddajo vlog je ponedeljek 25. marca 2024 do 10.00 ure.

Dodatne informacije: Pristojna oseba za dajanje informacij je mag. Valentina Gorišek, vodja Oddelka za okolje in prostor. Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane osebe pisno, po pošti ali na e-naslov: valentina.gorisek@jesenice.si. Vprašanja lahko zainteresirane osebe postavljajo najkasneje do vključno petka 15. marca 2024. Pojasnila bodo objavljena na spletni strani javnega partnerja.

Razpisna dokumentacija: Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za JZP za projekt gradnje objekta garažne hiše z dodatnim programom je objavljen na spletni strani javnega partnerja Občine Jesenice in sicer na naslovu: www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javne-objave.

Več: več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj