Javni poziv 71PO23 - Kreditiranje okoljskih naložb

Javni poziv 71PO23 - Kreditiranje okoljskih naložb

23. 06. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 23. 6. 2023, Stran: 1340

Predmet javnega poziva: Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:

  • A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
  • B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
  • C) gospodarjenje z odpadki,
  • D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
  • E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
  • F) začetne naložbe v okoljske tehnologije

Več

Pogoji za sodelovanje: Do kredita so upravičene:

  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega poziva: Višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 7 milijonov EUR.

Pozivnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu: (01) 241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

Pozivna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.Nazaj