1. javni razpis za intervencijo podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

1. javni razpis za intervencijo podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

14. 06. 2024

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 14. 6. 2024, Stran: 1555

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti informiranja in promocije upravičenih shem kakovosti oziroma proizvodov iz upravičene sheme kakovosti.

Cilji razpisa: Cilji intervencije podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (v nadaljnjem besedilu: intervencija) so:

  • izboljšanje prepoznavnosti proizvodov iz shem kakovosti med potrošniki v lokalnem okolju in njihove informiranosti o ponudbi teh proizvodov;
  • večje povpraševanje potrošnikov po proizvodih iz shem kakovosti;
  • spodbujanje dejavnejše in bolj usklajene promocije proizvodov iz shem kakovosti med proizvajalci;
  • izboljšanje cenovnega položaja proizvodov iz shem kakovosti na notranjem trgu Evropske unije;
  • boljša povezanost proizvajalcev proizvodov iz shem kakovosti in izboljšanje položaja proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 866.000,00 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 8. julija 2024 od 8. ure do vključno 19. septembra 2024, do 14. ure.

Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj