Trajnostna poslovna strateška transformacija slovenskih podjetij

Trajnostni razvoj

 

Temelj trajnostne poslovne uspešnosti je uresničevanje zgolj tistih poslovnih odločitev, s katerimi podjetje znižuje negativne in povečuje pozitivne vplive na okolje, ljudi in skupnost, v kateri  deluje. Trajnostna načela so brezpogojna in predstavljajo meje, ki  jih podjetje ne prestopi, ne glede na dobiček oz. finančni uspeh.

Stopiti na takšno pot je pogumna odločitev, zahteva zavzetost, pripadnost in zrelost vodstva ter vseh zaposlenih. Vendar je to edina prava možna pot naprej,  ki bo gradila močne temelje trajne poslovne in osebne vrednosti uspeha. Podjetja, ki so že stopila na pot trajnostne transformacije poslovanja, že dosegajo pomembno konkurenčno prednost na trgu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnostno poslovanje (angl. corporate sustainability)  izvira iz koncepta trajnostnega razvoja (angl. sustainable development), ki zagotavlja tako okoljski, kot tudi družbeni in gospodarski razvoj planeta, ki naj bi tudi našim zanamcem omogočal kakovost življenja.

 

Trajnostna uspešnost daje enakovreden poudarek družbeni, okoljski in ekonomski uspešnosti, vse tri pa, če so domišljeno načrtovane in usklajene, zlasti pa podprte z dobro komunikacijo, vodijo v finančno uspešnost podjetja.

 

Prenos koncepta na podjetniško raven pomeni prispevek podjetja k trajnostnemu razvoju planeta. Trajnostna poslovna strategija (angl. sustainability strategy) predstavlja logično pot, ki na dolgi rok prinese koristi družbi, okolju in ekonomiji ter hkrati veča poslovno uspešnost podjetja.

 

Trajnostni poslovni model (angl. sustainability business model) predstavlja takšno zamisel ustvarjanja vrednosti za kupca, posredovanja te vrednosti kupcu in zadržanja dela te vrednosti (zaslužek), v okviru katere ustvarjamo tudi pomembne družbene, okoljske ali ekonomske učinke.

 

V večini velikih podjetij po svetu se že dolgo ne pogovarjajo več o tem, ali se sploh lotiti trajnostne poslovne transformacije, temveč, kako to uresničiti. Ključni cilj uvajanja trajnosti v poslovne procese je načrtovanje takšnih poslovnih modelov, ki bodo doseganje pozitivnih poslovnih rezultatov uravnotežili z doseganjem pozitivnih družbenih in okoljskih učinkov.

 

Učinkoviti trajnostni ukrepi temeljijo na analizi okolja in zmogljivosti podjetja. Za trajnostno transformacijo je v podjetju ključno:

  • razumevanje in zavezanost vodstva k procesu in ciljem,
  • ustrezno znanje s pomočjo notranjih in zunanjih strokovnjakov,
  • zastavljeni cilji in izgradnja povsem novih poslovnih vrednot,
  • vključevanje zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, poslovnih partnerjev in predstavnikov lokalnih skupnosti,
  • predanost trajnostni naravnanosti ter doslednost vseh deležnikov,
  • dobro informiranje in komuniciranje.

 

Ustvarjanje konkurenčnosti na trgu s trajnostnimi poslovnimi strategijami

Podjetja s trajnostnimi poslovnimi strategijami in modeli v svetu že zdaj ustvarjajo bistveno konkurenčno prednost na trgu in se uspešneje vključujejo v globalne verige vrednosti. SPIRIT Slovenija, javna agencija je eden ključnih akterjev na področju uvajanja trajnostnih vidikov poslovanja v slovenska podjetja.

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija tako v obdobju 2018 - 2022 izvaja podporni nacionalni program, namenjen trajnostni poslovni transformaciji slovenskih malih in srednjih podjetij, skozi razvoj novih poslovnih strategij in poslovnih modelov za lažje vključevanje v GVV.