Vavčer za prototipiranje je namenjen podjetjem, mlajšim od 5 let. Podjetja lahko uveljavljajo stroške zunanjih izvajalcev za izdelavo prototipa v višini 60 % upravičenih stroškov (500 EUR  do 5.000 EUR).

Podjetja, ki želijo pridobiti sredstva v okviru vavčerja, morajo kontaktirati enega od svetovalcev SIO - subjektov inovativnega okolja:

  • pred oddajo vloge dogovoriti za svetovalni intervju pri SIO - subjektu inovativnega okolja, ta pa jim izda Potrdilo o smiselnosti izdelave prototipa. Potrdilo je obvezna priloga k vlogi za pridobitev vavčerja.
  • pred oddajo zahtevka svetovalcu SIO posredovati dokumentacijo in dokazila in pridobiti Potrdilo o izvedenem prototipu. Potrdilo je obvezna priloga k zahtevku za izplačilo.

SPIRIT Slovenija sofinancira stroške izvajanja aktivnosti v okviru SIO, zato so intervjuji za podjetja brezplačni. Z namenom poenotenja izvajanja teh storitev so bila izdana Navodila, s katerimi predpisujemo postopek izvedbe intervjuja ter ugotavljanja smiselnosti izdelave prototipa pred izdajo potrdila.