Znova samostojna Slovenska turistična organizacija

Znova samostojna Slovenska turistična organizacija

Znova samostojna Slovenska turistična organizacija

18. 03. 2015

Poslanci državnega zbora so 3. marca 2015 omogočili ponovno osamosvojitev Slovenske turistične organizacije (STO). Ta bo skrbela za promocijo slovenskega turizma na tujih trgih, organizacije na lokalni ravni pa za domačega.

Poslanci državnega zbora so 3. marca 2015 omogočili ponovno osamosvojitev Slovenske turistične organizacije (STO). Ta bo skrbela za promocijo slovenskega turizma na tujih trgih, organizacije na lokalni ravni pa za domačega.

Z izvzetjem STO iz agencije Spirit mnogi vidijo kot rešilno bilko za domači turizem, sredstvo do treh milijard evrov priliva od tujskega turizma in do dodatnih 10.000 delovnih mest, kar sta cilja že veljavne strategije.

Samostojna javna agencija, pristojna za trženje in promocijo, naj bi utrdila turizem kot eno od petih ključnih panog razvoja slovenskega gospodarstva. Za promocijo je v rebalansu proračuna za letos približno šest milijonov evrov. STO se bo financiralo iz proračuna in iz članarine oziroma prek sodelovanja s turističnim gospodarstvom.

Treba bo vzpostaviti turistični sistem, piramido, na vrhu katere bo STO, ki bo delovala predvsem na tujih trgih, medtem ko bo raven lokalnih in regionalnih turističnih organizacij in destinacij zadolžena za domači turizem. Internacionalizacija delovanja STO pomeni še več tujih gostov, ki imajo zdaj 63-odstotni delež, pa tudi internacionalizacija v smislu lastništva, saj tuji lastniki pomenijo tudi nove trge in znanja za dvig našega turizma.

Nazaj