Znani so finalisti priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2015

Znani so finalisti priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2015

Znani so finalisti priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2015

21. 03. 2016

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje na področju kakovosti in odličnosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti ter nenehnih izboljšav.

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje na področju kakovosti in odličnosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti ter nenehnih izboljšav. Ocenjevanje za nagrado PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev (evropske) EFQM nagrade za odličnost iz Bruslja. Nagrada PRSPO spodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij na vseh področjih delovanja države - od poslovnega sektorja, do zdravstva, šolstva, javne uprave in drugje.

Prejmejo ga organizacije, ki v procesu ocenjevanja dosežejo najvišje število točk v svoji kategoriji, in so primer odličnega poslovanja na vseh področjih svojega delovanja. Izbrane so izmed finalistov in se tako uvrstijo v vrh poslovno odličnih organizacij v slovenskem prostoru.

Ocenjevanje organizacij je potekalo po modelu odličnosti EFQM 2013, ki daje več poudarka etičnosti, integriteti poslovanja ter prevzemanju odgovornosti voditeljev za trajno prihodnost organizacije. Prav tako je večji poudarek na vlogi zaposlenih kot temeljnih nosilcih napredka, sprememb, ustvarjalnosti in inovativnosti. Odbor PRSPO je tako na svoji korespondenčni seji, na predlog razsodniške skupine PRSPO izmed prijavljenih in ocenjenih organizacij potrdil naslednje finaliste iz javnega sektorja: ELEKTRO MARIBOR d.d. in SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO (v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi) ter ŽALE d.o.o. (v kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi).

Vse navedene organizacije so dokazale uspešno uporabo (evropskega) modela odličnosti EFQM za nenehno izboljševanje in so vsaka v svoji kategoriji zgled dobrega poslovanja.

Namen priznanja je spodbujati slovenske gospodarske družbe in javne inštitucije na vseh področjih delovanja k uvajanju sodobnega, učinkovitega in celovitega pristopa za doseganja kakovosti in poslovne odličnosti. Kar dokazujejo številne odlične organizacije v Sloveniji in tujini, ki so k temu že pristopile.

V petek, 18. 3. 2016 je bil v Uradnem listu in spletni strani Urada RS za meroslovje: http://www.mirs.gov.si/ objavljen nov javni razpis za zbiranje kandidatur za PRSPO 2016.

Nazaj