Zavod prihodnje leto za javna dela okoli 21,5 milijona evrov

Zavod prihodnje leto za javna dela okoli 21,5 milijona evrov

Zavod prihodnje leto za javna dela okoli 21,5 milijona evrov

21. 12. 2015

Zavod RS za zaposlovanje je 14. decembra 2015 objavil javno povabilo za izbor javnih del za prihodnje leto v okvirni višini 21,5 milijona evrov. V programe javnih del se bo lahko vključilo 3800 dolgotrajno brezposelnih, vabilo pa je odprto od 17. decembra 2015 do porabe sredstev oziroma najdlje do 7. oktobra 2016.

Zavod RS za zaposlovanje je 14. decembra 2015 objavil javno povabilo za izbor javnih del za prihodnje leto v okvirni višini 21,5 milijona evrov. V programe javnih del se bo lahko vključilo 3800 dolgotrajno brezposelnih, vabilo pa je odprto od 17. decembra 2015 do porabe sredstev oziroma najdlje do 7. oktobra 2016.

Javna dela se bodo izvajala na področju socialnega varstva, pri čemer prednostno izvajanje teh programov pogojujejo predvsem uporabniki storitev javnih del, ki sodijo med najbolj ranljive skupine oseb (invalidi, starejši, otroci in mladostniki, osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, žrtve nasilja).

Izvajali se bodo tudi programi javnih del na ostalih področjih, kot so kmetijstvo, okolje in prostor ter vzgoja in izobraževanje. Vanje se bodo vključevali izključno dolgotrajno brezposelni z nižjo ravnjo izobrazbe - do četrte.

Prednostno vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb z nižjo ravnjo izobrazbe pogojujeta stanje na trgu dela - med dolgotrajno brezposelnimi je namreč kar 62 odstotkov vseh, ki imajo nižjo izobrazbo raven - ter priložnost za ustvarjanje delovnih mest tudi v programih javnih del, ki bodo razvijali nove vsebine s področja trajnostnega upravljanja z viri oziroma v okviru t. i. zelenega gospodarstva.

Poleg omenjenih se bodo javna dela prihodnje leto izvajala tudi na razvojnih programih za spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanje brezposelnih oseb iz ranljivih skupin, ki so se prvič začeli izvajati v letu 2014.

V javna dela se bodo lahko prijavljali tisti, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Več

Nazaj