Zavarovanje intelektualne lastnine zagonskim podjetjem poveča možnosti pridobitve sredstev

Zavarovanje intelektualne lastnine zagonskim podjetjem poveča možnosti pridobitve sredstev

Zavarovanje intelektualne lastnine zagonskim podjetjem poveča možnosti pridobitve sredstev

07. 11. 2023

Vir in informacije: Portal FinD-INFO, 27. 10. 2023, www.findinfo.si

Nova skupna študija Urada Evropske unije za intelektualno lastnino in Evropskega patentnega urada ugotavlja, da so pravice intelektualne lastnine pomemben dejavnik uspeha evropskih zagonskih podjetij: tista, ki registrirajo znamko ali prijavijo patent pred začetno fazo zagona ali zgodnje rasti, imajo do 10,2-krat večjo verjetnost, da si bodo lahko uspešno zagotovila finančna sredstva.

Glavne ugotovitve študije o patentih, znamkah in financiranju zagonskih podjetij kažejo, da:

  • je v povprečju 29 odstotkov evropskih zagonskih podjetij prijavilo registrirane pravice intelektualne lastnine, pri čemer obstajajo velike razlike med industrijskimi sektorji;
  • je biotehnologija daleč najbolj intenzivna panoga na področju intelektualne lastnine, saj skoraj polovica zagonskih podjetij uporablja patente ali znamke;
  • je uporaba patentov in znamk v semenski fazi ali zgodnji fazi rasti podjetja povezana z večjo verjetnostjo poznejšega financiranja s tveganim kapitalom. Ta učinek je še posebej pomemben v zgodnji fazi, saj je verjetnost financiranja za zagonska podjetja, ki so registrirala znamke, 4,3-krat večja, za tista, ki so prijavila patente, pa je verjetnost financiranja 6,4-krat večja;
  • prijava patentov in/ali registriranje znamk sta povezana z več kot dvakrat večjo verjetnostjo uspešnega izstopa za vlagatelje. Največja verjetnost prve javne ponudbe ali prevzema je opazna pri zagonskih podjetjih, ki imajo oboje: tako podeljene patente kot tudi registrirane znamke.

Finska in francoska zagonska podjetja so vodilna pri uporabi pravic intelektualne lastnine

Uporaba pravic intelektualne lastnine se med evropskimi državami precej razlikuje. Finska in Francija imata najvišji odstotek zagonskih podjetij, ki imajo pravice intelektualne lastnine, in sicer po 42 odstotkov. Sledijo zagonska podjetja iz Nemčije (40 odstotkov), Avstrije (40 odstotkov), Italije (39 odstotkov) in Norveške (37 odstotkov). V Sloveniji je takšnih podjetij 22 odstotkov, pri čemer je 20 odstotkov slovenskih podjetij registriralo znamko, 5 odstotkov pa jih je prijavilo patent.

Poleg že omenjenih Avstrije in Italije se naši preostali sosednji državi uvrščata podobno kot Slovenija: na Hrvaškem intelektualno lastnino zavaruje 18 odstotkov zagonskih podjetij, na Madžarskem pa 21 odstotkov.

Pomen neopredmetenih sredstev za zagonska podjetja

Pri lastništvu evropskih patentov in znamk je stopnja zagotavljanja financiranja v zgodnji fazi več kot petkrat večja od stopnje zagotavljanja nacionalnih pravic intelektualne lastnine (6,1-krat večja verjetnost za znamke in 5,3-krat večja za patente). Zagonska podjetja na področju globokih tehnologij (angleško imenovana »deep tech«) imajo posebne izzive pri razvoju prebojnih tehnologij, saj ta zahteva velike naložbe in dolge pripravljalne faze. Takšnim zagonskim podjetjem lahko patenti in znamke koristijo, da pritegnejo potrpežljive vlagatelje.

Neopredmetena sredstva danes predstavljajo velik del vrednosti podjetja, pravice intelektualne lastnine pa niso le pravna zaščita za naložbe v neopredmetena sredstva, temveč tudi ključ za zagotavljanje financiranja in sodelovanja. To je zlasti pomembno za inovativna podjetja, ki imajo v začetni fazi poleg svojega intelektualnega kapitala običajno le malo sredstev.

Povzetek študije o patentih, znamkah in financiranju zagonskih podjetij v slovenščini in celotna študija v angleščini lahko najdete na spletni strani Urada Evropske unije za intelektualno lastnino.

Ogledate si lahko tudi posnetek dogodka, kjer je bila študija predstavljena (v angleščini). Na dogodku je Evropski patentni urad predstavil tudi novo orodje »Deep Tech Finder«, s pomočjo katerega podjetja, raziskovalci in vlagatelji lahko poiščejo evropska zagonska podjetja, ki so pri uradu vložila patentne prijave na področju globokih tehnologij. Orodje tako pomaga tudi potencialnim vlagateljem in poslovnim partnerjem, da ugotovijo, kateri izumi se razvijajo na določenih tehnoloških področjih.

Finančna podpora podjetjem za zavarovanje pravic intelektualne lastnine

Z registracijo pravic intelektualne lastnine so povezani tudi različni stroški. Ob vložitvi prijave je treba plačati stroške prijavnih pristojbin. Urad Evropske unije za intelektualno lastnino nudi malim in srednje velikim  podjetjem (MSP) iz Evropske unije finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev. MSP se lahko do 8. decembra letos prijavijo razpis sklada za pomoč MSP (ang. Ideas Powered for Business SME Fund) in pridobijo finančno pomoč za znamke, modele, patente in žlahtniteljske pravice.

Podpora urada zagonskim podjetjem

Na Uradu za intelektualno lastnino izvajajo številne aktivnosti in storitve za podporo podjetjem. Podjetja ali posamezniki, ki želijo poskrbeti za varstvo svoje intelektualne lastnine in potrebujejo informacije, lahko kontaktirajo njihovo Info točko (na telefonsko številko: (01) 620 31 01 ali na e-naslov: sipo@uil-sipo.si).

Inovativnim MSP brezplačno nudijo storitev »Prva informacija o intelektualni lastnini« (krajše: Prva i). Gre za storitev pregleda stanja intelektualne lastnine v podjetju, ki jo za inovativna MSP s tržno zanimivimi proizvodi izvajajo strokovnjaki urada. Izvedeli boste, kaj vse lahko zavarujete kot svojo intelektualno lastnino, kakšne so prednosti in možnosti varstva za vaš konkreten primer.

V podporo zagonskim podjetjem se v sodelovanju s Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (World Intellectual Property Organisation - WIPO) pripravlja izid Vodnika po intelektualni lastnini za zagonska podjetja, ki bo prilagojen slovenskemu trgu in zakonodaji. Vseboval bo osnove varovanja pravic intelektualne lastnine, strateške načine za njeno izkoriščanje ter obvladovanje tveganj.

Poleg vodnika se pripravlja tudi adaptacija brezplačnega spletnega diagnostičnega orodja (angleško WIPO IP Diagnostics Tool), ki bo podjetjem v pomoč pri prepoznavanju njihove intelektualne lastnine in jim podalo priporočila za njeno varovanje.

Vir: Urad RS za intelektualno lastnino

Nazaj