Za zaposlovanje v 2015 na voljo 47 milijonov evrov

Za zaposlovanje v 2015 na voljo 47 milijonov evrov

Za zaposlovanje v 2015 na voljo 47 milijonov evrov

23. 12. 2014

Ministrstvo za delo predvideva za polovico manj denarja za izvajanje aktivne politike zaposlovanja (APZ) v prihodnjem letu. Tako je bilo letos na voljo 104,6 milijona evrov, v letu 2015 pa se znesek zmanjšuje na vsega 47,2 milijona evrov.

Ministrstvo za delo predvideva za polovico manj denarja za izvajanje aktivne politike zaposlovanja (APZ) v prihodnjem letu. Tako je bilo letos na voljo 104,6 milijona evrov, v letu 2015 pa se znesek zmanjšuje na vsega 47,2 milijona evrov.

V prihodnjem letu bo v programe APZ vključenih 15.400 oseb, je razvidno iz predloga načrta za izvajanje ukrepov APZ. Za primerjavo: samo v prvih devetih mesecih letos se je v ukrepe APZ vključilo nekaj manj kot 31 tisoč ljudi.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da je poleg manj denarja glavni razlog tudi ta, da se bo v letu 2015 financiralo veliko število vključitev v programe še iz tega leta. Ob tem na ministrstvu predvidevajo, da bo kratkoročni rezultat takšen, da bo šest mesecev po poteku vseh pogodbenih obveznosti ohranilo zaposlitev štiri tisoč oseb, ki bodo vključene v ukrepe APZ.

Večina denarja iz državnega proračuna

Od 47,2 milijona evrov, ki bodo na voljo za ukrepe, se bo večina (31,6 milijona evrov) financirala iz proračuna. Predlog načrta mora na eni prihodnjih sej potrditi tudi vlada.

Kako se bo delil denar

Program APZ v prihodnjem letu predvideva štiri glavne ukrepe.

V okviru ukrepa Usposabljanje in izobraževanje bo na voljo skupaj 15,9 milijona evrov. Izvajala se bodo različna usposabljanja in izobraževanja brezposelnih in zaposlenih. Sem med drugim sodijo delovni preizkus za brezposelne mlade, spodbujanje zaposlovanja brezposelnih v Pokolpju, usposabljanje in izobraževanje zaposlenih - med drugim tudi program Mentorstvo za mlade - in program neformalnega izobraževanja Projektno učenje za mlajše odrasle.

Za drugi ukrep Spodbude za zaposlovanje bo na voljo skupaj 1,3 milijona evrov. Denar bo namenjen predvsem za izvajanje spodbud za zaposlovanje v obliki povračila prispevkov delodajalcem na območju Pomurja, Pokolpja, Maribora s širšo okolico ter Radeč, Trbovelj in Hrastnika.

Finančno največji ukrep je Kreiranje delovnih mest, ki predvideva 29,3 milijona evrov. Glavni del tega ukrepa so javna dela, ki bodo po novem omejena samo na dolgotrajno brezposelne. Nadaljevati pa nameravajo tudi program javnih del »Pomoč v primeru elementarnih nesreč«, namenjen izvajanju pomoči pri odpravi posledic žleda in poplav, v okviru katerega bo vključenih malo manj kot 200 brezposelnih. Prav tako bo del denarja v tem ukrepu namenjen spodbujanju zaposlovanja starejših brezposelnih.

Zadnji ukrep Spodbujanje samozaposlovanja je vreden dobrih 660 tisoč evrov. Namenjen je brezposelnim, ki želijo uresničiti svojo podjetniško idejo. A pri tem ne bodo delili subvencij kot v minulih letih, temveč bodo denimo za mlade izvajali program »Podjetno v svet podjetništva«, v okviru katerega se bodo mladi najprej zaposlili za določen čas, v tem obdobju pa bodo lahko razvijali svojo podjetniško idejo in se usposabljali.

Nazaj