Za usposabljanje na delovnem mestu sedem milijonov evropskih sredstev

Za usposabljanje na delovnem mestu sedem milijonov evropskih sredstev

Za usposabljanje na delovnem mestu sedem milijonov evropskih sredstev

14. 03. 2016

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločbo za 8,8 milijona evrov vreden program Usposabljanje na delovnem mestu, ki se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločbo za 8,8 milijona evrov vreden program Usposabljanje na delovnem mestu, ki se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah. Tako bo v program 80 odstotkov oz. nekaj več kot sedem milijonov evrov prispeval Evropski socialni sklad.

Namen programa je vključevanje brezposelnih oseb, ki so na trgu dela prepoznane med najbolj ranljivimi, v usposabljanja pri delodajalcih na konkretnih delovnih mestih. Med njimi so npr. starejši od 50 let ali starejši od 30 let z dolgotrajnejšo brezposelnostjo ali nižjo izobrazbo.

Vključene osebe bodo pod strokovnim vodstvom mentorja opravljale naloge, predhodno določene v programu usposabljanja, da bi s tem pridobile znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, ki jim bodo povečale zaposlitvene možnosti ter okrepile njihovo konkurenčnost na trgu dela za opravljanje tovrstnih ali podobnih del.

Cilj programa je vključiti 4525 oseb iz omenjenih ciljnih skupin, pri čemer se jih bo po zaključku usposabljanja zaposlilo vsaj 20 odstotkov.

Nazaj