Za program Učne delavnice 16 milijonov evrov

Za program Učne delavnice 16 milijonov evrov

Za program Učne delavnice 16 milijonov evrov

02. 11. 2017

Za program Učne delavnice, katerega namen je informiranje, motiviranje in podpora pri vključevanju brezposelnih oseb v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva, bo namenjenih 16 milijonov evrov.

Vir in informacije: STA, 3. 10. 2017, www.sta.si

Za program Učne delavnice, katerega namen je informiranje, motiviranje in podpora pri vključevanju brezposelnih oseb v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva, bo namenjenih 16 milijonov evrov.

S programom bodo prispevali k aktivnemu vključevanju brezposelnih ranljivih skupin, preprečevanju socialnega izključenosti in zmanjšanju revščine.

Program namreč spodbuja subvencionirano zaposlovanje v zaposlitvenih centrih, socialnih ali invalidskih podjetjih oziroma pri vseh ostalih upravičenih delodajalcih. Spodbuja tudi razvoj dejavnosti in zaposlovanje v obstoječih socialnih podjetjih z namenom rehabilitacije ter integracije oseb iz ranljivih skupin.

Med te med drugim spadajo invalidi, dolgotrajno brezposelne osebe, določene skupine mladih iskalcev zaposlitve, starejši od 55 let, pripadniki romske skupnosti, osebe v času pogojnega odpusta, osebe v programu zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog, ter osebe, ki so zaključile program socialne aktivacije.

Nazaj