Za predfinanciranje projektov z evropskimi sredstvi pet milijonov ugodnih posojil

Za predfinanciranje projektov z evropskimi sredstvi pet milijonov ugodnih posojil

Za predfinanciranje projektov z evropskimi sredstvi pet milijonov ugodnih posojil

12. 05. 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS objavil javni razpis za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi. Skupno ponuja za pet milijonov evrov ugodnih posojil.

Vir in informacije: STA, 21. 4. 2017, www.sta.si

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS (Datum: 21. 4. 2017, Št. 20) objavil javni razpis za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi. Skupno ponuja za pet milijonov evrov ugodnih posojil.

Posojila lahko prejmejo upravičenci, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Namen razpisa je spodbujati projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi v programskem obdobju 2014-2020.

Vloge bodo na skladu začeli sprejemati 22. maja 2017. Javni razpis bo nato odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 15. decembra 2017.

Vlagatelj lahko s strani sklada za projekt pridobi posojilo v skupni višini do 80 odstotkov vrednosti odobrenih evropskih sredstev, vendar se mora višina gibati od 5000 do 150.000 evrov. Obrestna mera je veljavna referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči (ROM) plus en odstotek letno.

Največja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do sklada po ukrepu predfinanciranja je lahko 300.000 evrov, izjemoma pa 350.000 evrov pri posojilojemalcih, ki so svoje pogodbene obveznosti v zadnjih treh letih redno izpolnjevali. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do sklada ne sme presegati 10 odstotkov vrednosti namenskega premoženja sklada.

Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, še določa razpis.

Več o javnem razpisu

Nazaj