Za odpravo škode v gospodarstvu zaradi poplav najprej interventni ukrep prek Slovenskega podjetniškega sklada

Za odpravo škode v gospodarstvu zaradi poplav najprej interventni ukrep prek Slovenskega podjetniškega sklada

Za odpravo škode v gospodarstvu zaradi poplav najprej interventni ukrep prek Slovenskega podjetniškega sklada

15. 11. 2012

Javni poziv podjetjem, ki so utrpela škodo v teh poplavah, bo objavljen v petek, 16. novembra.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja načrt ukrepov za odpravo škode v gospodarstvu zaradi poplav v času med 4. in 7. novembrom 2012.

Javni poziv podjetjem, ki so utrpela škodo v teh poplavah, bo objavljen v petek, 16. novembra.

Interventni ukrep bo izveden prek Slovenskega podjetniškega sklada. Javni poziv podjetjem, ki so utrpela škodo v poplavah novembra 2012 na osnovi sheme pomoči po pravilu »de minimis«, bo objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si.

Na javni poziv se bodo lahko odzvale gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter prijavili škodo na strojih in opremi ter zalogah.

Slovenski podjetniški sklad bo na osnovi izpolnjenega obrazca 7 (na spletni strani www.mgrt.gov.si v Rubriki Programi in projekti) in dokazil (fotografije, računovodske listine,…) izdal sklepe in povrnil do 20 % škode oziroma največ 200.000 EUR skladno s pravilom »de minimis«.

Vloge morajo oškodovanci poslati na Slovenski podjetniški sklad do 26. 11. 2012. Podrobnejša navodila bodo na voljo na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Več

Nazaj