Za nastope podjetij na mednarodnih sejmih v prvem delu leta 400.000 evrov

Za nastope podjetij na mednarodnih sejmih v prvem delu leta 400.000 evrov

Za nastope podjetij na mednarodnih sejmih v prvem delu leta 400.000 evrov

19. 05. 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija objavilo javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki so bili oziroma bodo izvedeni v obdobju od januarja do konca maja. Vrednost razpisa je 400.000 evrov.

Vir in informacije: www.izvoznookno.si, 5. 5. 2017

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu RS (Datum: 5. 5. 2017, Št. 23) in na spletnih straneh objavila Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki so jih podjetja izvedla v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017.

Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.

Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.

Okvirna skupna višina sredstev znaša 400.000,00 EUR.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
  • stroški tehničnih priključkov,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora,
  • stroški sejemske opreme.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 1.1.2017 do 31.5.2017.

Javni razpis je odprt do vključno 5. 6. 2017.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani: www.spiritslovenia.si.

Nazaj