Za javno turistično infrastrukturo na voljo 10 milijonov evrov

Za javno turistično infrastrukturo na voljo 10 milijonov evrov

Za javno turistično infrastrukturo na voljo 10 milijonov evrov

09. 01. 2023

Gospodarsko ministrstvo je 30. decembra 2022 objavilo 10 milijonov evrov vreden javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Z razpisom med drugim ciljajo na dvig kakovosti storitev in doživetij turistov.

Vir in informacije: STA, 30. 12. 2022, www.sta.si

Gospodarsko ministrstvo je 30. decembra 2022 objavilo 10 milijonov evrov vreden javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Z razpisom med drugim ciljajo na dvig kakovosti storitev in doživetij turistov.

Namen razpisa, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, je izboljšati funkcionalnost, varnost ter kakovost javne turistične infrastrukture.

S sredstvi bodo sofinancirali vlaganja v urbane parke in druge zelene javne površine, plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin, drugo naravno dediščino, valorizirano v turizmu, turistične znamenitosti, parkirne površine, označevalne table, sprehajalne poti, razgledne površine, javne pitnike vode in podobno.

Po pojasnilih ministrstva bodo podprli zgolj investicije v infrastrukturo, ki je neposredno povezana s turizmom, kar pomeni, da bodo to infrastrukturo uporabljali pretežno turisti. Sofinancirana javna infrastruktura mora tako imeti vpliv na višjo raven kakovosti doživetja gostov in s tem doseganje višjega cenovnega pozicioniranja vseh turističnih ponudnikov, ki delujejo v teh destinacijah.

Podprli bodo le vlaganja v okoljsko učinkovite in zeleno naravnane rešitve. Razpis je primarno namenjen lokalnim skupnostim na območju vodilnih turističnih destinacij oziroma destinacij, ki so imele po podatkih statističnega urada leta 2021 vsaj 5000 prihodov turistov ali imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno.

Na razpis se lahko prijavijo tudi javni zavodi, ki delujejo na področju turizma in javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij ter zveze društev, ki delujejo na področju turizma.

Na razpolago je 10 milijonov evrov, ki jih iz naslova sklada za okrevanje in odpornost zagotavlja EU. Višina sofinanciranja lahko znaša do največ 80 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov, razen v primeru parkirne površine, kjer lahko znaša višina sofinanciranja do največ 40 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov.

Najnižja višina pomoči v okviru tega javnega razpisa znaša 10.000 evrov, najvišja pa 350.000 evrov. Upravičenci lahko vloge oddajo v dveh rokih, in sicer do 3. aprila 2023 in do 5. junija 2023.

Nazaj