Vlada sprejela program spodbujanja konkurenčnosti Maribora

Vlada sprejela program spodbujanja konkurenčnosti Maribora

Vlada sprejela program spodbujanja konkurenčnosti Maribora

22. 10. 2013

Vlada je 10. oktobra 2013 sprejela program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018. Gre za enega od junija sprejetih sedmih ukrepov razvojne podpore temu območju v skupni vrednosti 66,2 milijona evrov.

Vlada je 10. oktobra 2013 sprejela program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018. Gre za enega od junija sprejetih sedmih ukrepov razvojne podpore temu območju v skupni vrednosti 66,2 milijona evrov.

Vrednost sprejetega programa, ki se osredotoča na subvencije podjetjem za naložbe in usposabljanje, institucionalno krepitev regije ter pomoč pri pripravi ključnih regijskih projektov na problemskem območju, ki zadevajo gospodarstvo in človeške vire, je 32 milijonov evrov.

Cilj programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico je ohranitev delovnih mest v obstoječih podjetjih, povečanje zaposlenosti in znižanje stopnje registrirane brezposelnosti na povprečje podravske regije.

Od skupne vrednosti 32 milijonov evrov je za leto 2014 predvidenih 6,5 milijona evrov, po 6,4 milijona evrov v letih 2015, 2016 in 2017 ter 6,3 milijona evrov v letu 2018.

Sestavljen je iz petih instrumentov:

  • ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij;
  • spodbujanje z mikrokrediti in subvencijo obrestne mere za komercialne kredite;
  • spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest;
  • podpora pri poslovanju in razvoju podjetij;
  • ter promocija gospodarstva in območja podravske in koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev.

Prvi razpis bo objavljen že letos. Nanj se bodo lahko prijavila mala, mikro in srednja podjetja in tudi samostojni podjetniki. Ustanovljena morajo biti vsaj leto dni in imeti vsaj dva zaposlena, prednost pa bodo imela tista, ki so bolj konkurenčna na trgu.

Poleg programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico so med junija sprejetimi ukrepi razvojne podpore temu območju še spodbude za trajnostni razvoj podeželja, jamstva s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite, spodbude raziskovalno-razvojnih projektov in/ali sofinanciranje nove tehnološke opreme ter povračila plačanih prispevkov delodajalcev za socialno varnost in davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje.

Ti ukrepi zajemajo območje s 156.000 prebivalci, ki se iz Mestne občine Maribor širi na sosednje občine Ruše, Pesnica, Kungota, Hoče-Slivnica in Selnica ob Dravi ter prek Pohorja in ob reki Dravi na Koroško do občin Podvelka, Ribnica na Pohorju in Radlje ob Dravi. Vlada se je zanje odločila potem, ko je stopnja registrirane brezposelnosti v začetku tega leta presegla 17 odstotkov.

Nazaj