Veliko povpraševanje po garancijah s subvencijo obrestnih mer Slovenskega podjetniškega sklada

Veliko povpraševanje po garancijah s subvencijo obrestnih mer Slovenskega podjetniškega sklada

Veliko povpraševanje po garancijah s subvencijo obrestnih mer Slovenskega podjetniškega sklada

27. 07. 2009

Slovenski podjetniški sklad obvešča o dobrih rezultatih protikriznega ukrepa.

Za potrebe po ublažitvi posledic finančne krize in lažjega dostopanja podjetij do finančnih virov je minister za gospodarstvo, dr. Matej Lahovnik, že v mesecu decembru 2008 v okviru prvega paketa vladnih protikriznih ukrepov predlagal garancijsko shemo za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki bi se izvajala preko Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju Sklad). Garancijska shema MPS-jem ponuja ugodne državne garancije, ki omogočajo do 80% zavarovanje bančnih kreditov.

Bančni krediti se lahko uporabijo za  investicijske dejavnosti podjetij ter s tem omogočajo izboljšanje njihovega konkurenčnega položaja na trgu, zaradi zaostrenih gospodarskih in finančnih razmer pa jih podjetniki lahko uporabijo tudi za financiranje izključno obratnih sredstev. Hkrati z možnostjo koriščenja garancije Sklada za zavarovanje bančnih kreditov je podjetnikom na voljo tudi subvencija obrestne mere. Prejemniki namreč plačujejo obrestno mero le v višini 6 mesečni EURIBOR + 0,5%.

Pri izvajanju omenjene garancijske sheme Sklad sodeluje z večino poslovnih bank v Sloveniji.

Od objave prvega razpisa v mesecu marcu 2009 je Sklad razpisal že 52 mio EUR ugodnih garancij in 8,7 mio EUR subvencij obrestne mere. Podatki kažejo, da gre za državne pomoči, po katerih je povpraševanje s strani MSP izjemno. Sklad je odobril že cca. 300 garancij v skupni višini 42,7 mio EUR in cca. 6,9 mio EUR pripadajočih subvencij obrestne mere.

Glede na veliko povpraševanje po omenjenih sredstvih Sklad predvideva, da bo ponujenih 52 mio EUR garancijskega potenciala v letošnjem letu še povišal za dodatnih 20 mio EUR in s tem omogočil koriščenje garancij do 2009. Prav tako pa tudi načrtuje povišanje subvencije obrestne mere za 2,75 mio EUR. Sredstva za garancijsko shemo zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo iz nacionalnega proračuna, Evropskega sklada za regionalni razvoj, Sklad pa koristi tudi pomoč Evropskega investicijskega sklada.

Več o pogojih razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere je na voljo na tej povezavi

 

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Nazaj