Velenjska občina letos za spodbujanje podjetništva namenja 200.000 evrov

Velenjska občina letos za spodbujanje podjetništva namenja 200.000 evrov

Velenjska občina letos za spodbujanje podjetništva namenja 200.000 evrov

06. 03. 2014

Velenjska občina je v letošnjem proračunu za spodbujanje podjetništva, sofinanciranje novih naložb podjetij ter za zaposlovanje in sofinanciranje najemnin v mestnem središču zagotovila 200.000 evrov. Lani je za to namenila 50.000 evrov.

Nova strategija za razvoj podjetništva v Velenju

Velenjska občina je v letošnjem proračunu za spodbujanje podjetništva, sofinanciranje novih naložb podjetij ter za zaposlovanje in sofinanciranje najemnin v mestnem središču zagotovila 200.000 evrov. Lani je za to namenila 50.000 evrov.

Velenjska občina bo v prihodnje še aktivnejša na področju privabljanja investitorjev, podpirala bo tudi t.i. co-working in socialno podjetništvo.

V velenjski občini deluje veliko perspektivnih, inovativnih in razvojno naravnanih podjetij, ki so tudi okoljsko in družbeno odgovorna.

Velenjska občina bo pristopila tudi k nakupu 60-odstotnega poslovnega deleža družbe Saša inkubator ter tako prevzela večinski delež v družbi. Ostali družbeniki so še Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija z 20-odstotnim deležem ter Šolski center Velenje in TehnoCenter Univerze v Mariboru z 10-odstotnima deležema.

Podjetniški inkubator je družba, ki bo v prihodnje za lokalno skupnost zelo pomembna. Gre za organizacijo, ki bo pomagala vsem, ki vstopajo v poslovni svet, in sicer tako s strokovno podporo kot tudi z ugodnimi prostorskimi pogoji. Glavna naloga inkubatorja bo zadržati mlade talente v domači občini ter jim pomagati v prvih letih delovanja, če se bodo odločili za ustanovitev lastnega podjetja.

Hkrati je nova finančna perspektiva 2014-2020 naravnana tako, da bo velik delež sredstev dostopen podpornemu okolju za podjetništvo, in ne občinam, torej bo inkubator lahko tudi nosilec oziroma prijavitelj projektov za razvoj podjetništva.

Na osmi javni poziv za razvoj regij pa namerava Mestna občina Velenje prijaviti dva projekta, oba vezana na podjetništvo. Prvi je investicijski (ureditev novih poslovnih prostorov, namenjenih podjetnikom), pri drugem pa ne gre za naložbo, temveč za sofinanciranje programov podjetniškega inkubatorja.

Nazaj