Vabljeni k prijavi interesa za udeležbo na specializiranih mednarodnih sejmih

Vabljeni k prijavi interesa za udeležbo na specializiranih mednarodnih sejmih

Vabljeni k prijavi interesa za udeležbo na specializiranih mednarodnih sejmih

23. 06. 2009

Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije bo v letih 2010/11, glede na izražen interes podjetij v letošnjem letu, nadaljevala z izvajanjem skupinskih nastopov slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.

Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) bo v letih 2010 / 11, glede na izražen interes podjetij v letošnjem letu, nadaljevala z izvajanjem skupinskih nastopov slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.

Za ustrezno pripravo programa dela JAPTI in pravočasno zagotovitev ustreznih finančnih sredstev, vabimo vse zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde, oz. druga interesna gospodarska združenja, da nam sporočijo svoj interes za skupinske nastope slovenskih podjetij na sejmih v tujini v obdobju 2010 / 11. Prav tako vabimo slovenska podjetja, ki načrtujejo posamično udeležbo na specializiranih mednarodnih sejmih, da nam predstavijo svoje načrte.

Vaše pobude, predloge in načrte lahko posredujete do 18. septembra 2009 na elektronski naslov milanka.jakopic@japti.si oz. mojca.inkret@japti.si. Prepričani smo, da bomo z vašo pomočjo in na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih možnosti pripravili ustrezen program skupinskih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini.
Nazaj