Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2011 / 2012

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2011 / 2012

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2011 / 2012

28. 05. 2010

Uspešen prodor na tuje trge je cilj vsakega izvoznika, zato so predstavitve na mednarodnih sejmih zelo pomembne.

Uspešen prodor na tuje trge je cilj vsakega izvoznika, zato so predstavitve na mednarodnih sejmih zelo pomembne. JAPTI bo glede na zelo velik interes in zadovoljstvo podjetij v letošnjem in preteklem letu, tudi v naslednjih letih nadaljevala z izvajanjem skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini. Vabimo vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde, oz. druga interesna gospodarska združenja, da nam sporočijo svoj interes za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju 2011 / 2012.

Izražen interes bo le podlaga za pripravo programa JAPTI za skupinske predstavitve na mednarodnih sejmih v tujini. Po sprejetem programu, bodo vabila za posamezni nastop objavljena na portalu: www.japti.si oz. www.izvoznookno.si.

Pri pripravi ustreznega seznama mednarodnih sejmov v naslednji dveh letih, bomo upoštevali:

  • predlog posameznega podjetja, ki zastopa skupino vsaj treh podjetij iz panog, ki se predstavljajo na določenem sejmu,
  • predlog posamezne zbornice, panožnega združenja, sekcije, grozda oz. drugega interesnega gospodarskega združenja, ki zastopajo skupino vsaj treh podjetij iz panog, ki se predstavljajo na določenem sejmu,
  • poslovno utemeljenost nastopa skupine na posameznem sejmu.

V priponki vam v pomoč pri odločanju pripenjamo predloge Diplomatsko konzularnih predstavništev RS v tujini za skupinske sejemske nastope v letu 2011. Prav tako vam je v pomoč lahko baza svetovnih sejmov, ki jo lahko najdete na portalu IzvoznoOkno oz. na spletnem naslovu: http://www.izvoznookno.si/Izvozni_imenik/Sejmi/Vsi.aspx?id_menu=1314.

Pri pripravi končnega predloga sejmov bo strokovna komisija upoštevala le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. Strokovna komisija bo pri odločanju dala prednost tistim predlagateljem, ki bodo po njeni oceni v okviru določene panoge predstavljali proizvode z višjo dodano vrednostjo. Strokovna komisija bo sestavila program sejmov tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost panog in trgov. Pred objavo končnega predloga bo JAPTI preveril razpoložljivost razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma. Posamezni nosilec lahko na tem povabilu sodeluje z več sejmi, s tem, da jih navede po prioritetnem vrstnem redu. Končno število sejmov posameznega prijavitelja bo izbrano glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Vaše pobude, predloge in načrte nam prosim posredujte do 10. julija 2010 na elektronski naslov: matjaz.rovan@japti.si oz. milanka.jakopic@japti.si.

Predlog naj vsebuje naslednje elemente:

  • ime, vsebinsko področje, termin in kraj sejma,
  • ime predlagatelja,
  • seznam podjetij, ki tvorijo skupino razstavljavcev,
  • razlog, cilji in pričakovani rezultati nastopa.

Prepričani smo, da bomo z vašo pomočjo in na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti pripravili ustrezen program skupinskih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini v obdobju 2010 / 2011.

Nazaj