Vabilo k sodelovanju za pridobitev priznanj v letu 2013 za odličnost in inovativnost v turizmu

Vabilo k sodelovanju za pridobitev priznanj v letu 2013 za odličnost in inovativnost v turizmu

Vabilo k sodelovanju za pridobitev priznanj v letu 2013 za odličnost in inovativnost v turizmu

05. 06. 2013

Svetovna turistična organizacija (UNWTO) vabi zainteresirane k sodelovanju za pridobitev priznanj v letu 2013 za odličnost in inovativnost v turizmu. Imenovanja je potrebno vložiti do 1. oktobra 2013.

Svetovna turistična organizacija (UNWTO) vabi zainteresirane k sodelovanju za pridobitev priznanj v letu 2013 za odličnost in inovativnost v turizmu. Imenovanja je potrebno vložiti do 1. oktobra 2013.

Nagrade so na UNWTO uvedli v letu 2003. UNWTO z nagrado priznava prispevek zasebnih, javnih institucij in NVO v inovativnih turističnih iniciativah.

Nagrade izpostavljajo izjemne turistične subjekte, študente, institucije in podjetja, s katerimi želijo spodbuditi deležnike v globalnem turizmu, ad še naprej sledijo konkurenčnemu in trajnostnemu razvoju turizma, temelječem na znanju in inovativnosti.

Več

Nazaj