V Sloveniji je bil ustanovljen Konzorcij za prenos tehnologij (KTT)

V Sloveniji je bil ustanovljen Konzorcij za prenos tehnologij (KTT)

V Sloveniji je bil ustanovljen Konzorcij za prenos tehnologij (KTT)

26. 08. 2013

Delo konzorcija obsega ocenjevanje tehnologij, trga in možnosti trženja tehnologij, patentiranje, licenciranje, ustanavljanje spin-out podjetij, pripravo sporazumov in pogodb, povezanih z zavarovanjem in trženjem Intelektualne lastnine (patentne prijave, pogodbe o varovanju poslovnih skrivnosti (NDA), licenčne pogodbe, itd.

Kaj je prenos tehnologij?

Prenos tehnologij vključuje dejavnosti, ki zagotavljajo prenos znanja in tehnologij, razvitih na akademskih institucijah, v uporabo. Eno ključnih področij prenosa tehnologij je tudi komercializacija znanja in tehnologij.

Konzorcij za prenos tehnologij so vzpostavili strokovnjaki za prenos tehnologij iz šestih največjih slovenskih javnih raziskovalnih organizacij (JRO) in sicer: Institut "Jožef Stefan" (IJS), Univerza v Ljubljani (UL), Univerza v Mariboru (UM), Univerza na Primorskem Universita del Litorale (UP), Kemijski inštitut (KI) in Nacionalni inštitut za biologijo (NIB).

KTT je rezultat uspešne prijave na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki sofinanciranje konzorcija izvaja preko Javne agencije SPIRIT Slovenija.

KTT raziskovalcem iz javnih raziskovalnih organizacij ponuja celovite odgovore na vprašanja:

  • Ali ima moj izum tržni potencial?
  • Kdo bo tržil moj izum?
  • Kdo mi bo pomagal pripraviti patentno prijavo in kako?
  • Kdo zagotavlja, da je moja patentna prijava kakovostna?
  • Kdo bo kril stroške patentnih zastopnikov in pristojbine na patentnih uradih?

Konzorcij ima za leti 2013 in 2014 na voljo en milijon EUR, s katerimi bo sofinanciral  izvedbo priprave, zavarovanja ter trženja intelektualne lastnine, s poudarkom na patentiranju, licenciranju in ustanavljanju odcepljenih podjetij.

Delo konzorcija obsega ocenjevanje tehnologij, trga in možnosti trženja tehnologij, patentiranje, licenciranje, ustanavljanje spin-out podjetij, pripravo sporazumov in pogodb, povezanih z zavarovanjem in trženjem Intelektualne lastnine (patentne prijave, pogodbe o varovanju poslovnih skrivnosti (NDA), licenčne pogodbe, itd.

Cilj delovanja konzorcija je celostna podpora novim izumom. Le v izjemnih primerih se bo konzorcij ukvarjal z že patentiranimi tehnologijami.

Konzorcij svoje storitve in financiranje nudi tudi vsem ostalim JRO iz Slovenije.

Več o projektu lahko preberete na spletni strani KTT: www.jro-ktt.si.

Direktno prijavo tehnologij pa lahko opravite preko enotne vstopne točke.

Nazaj