Ukrepi za višjo delovno aktivnost starejših

Ukrepi za višjo delovno aktivnost starejših

Ukrepi za višjo delovno aktivnost starejših

22. 05. 2017

Starejšim od 50 let je na voljo več različnih programov aktivne politike zaposlovanja.

Vir in informacije: www.racunovodja.com, 15. 5. 2017

Starejšim od 50 let je na voljo več različnih programov aktivne politike zaposlovanja:

  • Zaposli.me 2016/2017 - javno povabilo delodajalcem za pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih. Zaposlitve morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev.
  • Usposabljanje na delovnem mestu, ki je namenjen usposabljanju in pridobivanju novih praktičnih znanj in kompetenc. Namen je, da se posameznik vključi v delovni proces, pod nadzorom mentorja, in svoje teoretično znanje nadgradi s praktičnimi izkušnjami.
  • Program Neformalno izobraževanje in usposabljanje nudi izobraževanja ali usposabljanja brezposelnih za opravljanje poklicnih del in nalog, po katerih povprašujejo delodajalci.
  • Delovni preizkus, v okviru katerega se lahko oseba preizkusi na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu (do 1 mesec).
  • Javna dela 2017 - javno povabilo je odprto le še v Območni službi Sevnica.

Vir: MDDSZ

Več informacij o programih: ZRSZ

Nazaj