Ukrep pomoči male vrednosti za pomoč podjetjem v času finančne krize

Ukrep pomoči male vrednosti za pomoč podjetjem v času finančne krize

Ukrep pomoči male vrednosti za pomoč podjetjem v času finančne krize

15. 06. 2009

Vlada RS se je v četrtek, 11. junija, na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo seznanila z Informacijo o ukrepu pomoči male vrednosti.

V četrtek, 11. junija, se je Vlada seznanila z informacijo o Ukrepu pomoči male vrednosti (Ukrep), ki sledi Programu izvajanja pomočim male vrednosti, katerega poudarki so naslednji:

  • je eden od ukrepov v paketu ukrepov za pomoč podjetjem v času finančne krize, ki vpliva na sposobnost normalnega delovanja podjetij in je namenjen izvajanju razvojnih aktivnosti in krepitvi sposobnosti za odzivanje na spremenjene razmere na trgu; v svojem smislu pomeni dopolnjevanje že obstoječih kreditnih in garancijskih ukrepov pomoči; 
  • je namenjen reševanju resnih motenj v gospodarstvu Republike Slovenije, sicer prisotnim na celotnem območju skupnega trga in skladen s Sporočilom Evropske komisije, ki zagotavlja, da takšna državna pomoč v najmanjši meri vpliva na prosto konkurenco.

Program se izvaja na celotnem območju države ne glede na velikost prejemnika z omejitvami, vezanimi na posamezne sektorje, kar je opredeljeno v Programu. Do pomoči iz tega programa niso upravičena podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji in podjetja, ki so bila še pred 1. julijem 2008 v težavah po kriterijih, kot jih določajo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.

Ukrep velja do 31. decembra 2010, kar pomeni, da se državne pomoči po tem programu lahko dodeljujejo najkasneje do navedenega datuma. Ukrep izvajata Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Sredstva za izvajanje Ukrepa so že zagotovljena v okviru drugega rebalansa proračuna.

Na Ministrstvu za gospodarstvo je za leto 2009 za izvajanje ukrepa zagotovljenih 15.000.000 EUR; podprtih bo predvidoma 30 do 50 projektov.

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je za leto 2009 zagotovljenih 40.000.000 EUR in za leto 2010 16.880.000 EUR; podprtih bo predvidoma do 100 projektov in v tem okviru do 7000 prezaposlitev in 2000 projektov za samozaposlitev.

 

Vir: Vlada RS

Nazaj