Težko pričakovan razpis za podjetja s potencialom za rast

Težko pričakovan razpis za podjetja s potencialom za rast

Težko pričakovan razpis za podjetja s potencialom za rast

27. 11. 2014

Novembra pričakujemo težko pričakovani razpis za start-up podjetja in podjetja s potencialom za rast, ki ga bo razpisala Mariborska razvojna agencija v sodelovanju z RRA Koroška.

Novembra pričakujemo težko pričakovani razpis za start-up podjetja in podjetja s potencialom za rast, ki ga bo razpisala Mariborska razvojna agencija v sodelovanju z RRA Koroška.

Ciljna skupina razpisa so start-upi in delujoča podjetja s potencialom za rast, ki morajo z naložbo pripomoči k uresničitvi razvojnih priložnosti in izboljšati poslovne rezultate. Glavni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati, je, da so prejemniki sredstev lahko le subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetijah) in imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj šest mesecev pred oddajo razpisne vloge.

Umrljivost

Sredstva bodo namenjena podpori podjetjem pri izboljšanju poslovanja in uresničevanju razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanju lastne konkurenčnosti na domačih oziroma tujih trgih. Ob koncu projekta morajo biti vidni učinki izvedenega projekta, ki so izraženi v poslovnih rezultatih podjetja (povečana prodaja na tujem trgu, povišana dodana vrednost v podjetju, prijava na razpis EU, razvit nov ali izboljšan produkt, znižani stroški, vzpostavljen oziroma izboljšan proizvodni proces, podjetje, povezano z drugim subjektom, delujoče socialno podjetje...).

Upravičeni stroški

Projekt je sklenjena celota in rešuje problem podjetja, hkrati pa lahko vključuje tudi manjše naložbe (materialne ali nematerialne), povezane z realizacijo predmeta svetovanja ali raziskovanja.

Upravičeni bodo naslednji stroški:

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup patentiranih pravic, licenc, znanja, nepatentiranega tehničnega znanja,
  • obratni stroški (nakup materiala in blaga, stroški promocije, tržnih raziskav, svetovalnih storitev mentorjev oziroma svetovalcev, stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo projekta, pomoč pri kandidaturi na razpise EU...).

Do 50 tisoč evrov

Spodbujeno bo tudi povezovanje novoustanovljenih podjetij in podjetij s potencialom za rast v mreže, grozde oziroma druge oblike povezovanja, z namenom skupnega vlaganja v človeške vire, opremo, trženjske dejavnosti, razvojne produkte, raziskave in razvoj.

Predvidena dodeljena pomoč za ciljno skupino start-upov bo do 50 tisoč evrov v dveh letih in za ciljno skupino delujočih podjetij s potencialom za rast med pet tisoč in 25 tisoč evri za upravičene stroške. Za povezovanje novoustanovljenih podjetij in podjetij s potencialom za rast bo na voljo pomoč v vrednosti od 25 tisoč do 50 tisoč evrov.

Nazaj