Tehnološki park Ljubljana so obiskali študentje ZDA

Tehnološki park Ljubljana so obiskali študentje ZDA

Tehnološki park Ljubljana so obiskali študentje ZDA

24. 03. 2009

Študentje Brown univerze iz ZDA so obiskali Tehnološki park Ljubljana in nekatere njegove člane.

Študentje Brown univerze iz ZDA so obiskali Tehnološki park Ljubljana in nekatere njegove člane.

Tehnološki park Ljubljana so obiskali podiplomski študentje kombiniranega študija (naravoslovno-poslovne vede) Brown univerze iz ZDA. Najprej so se seznanili z delovanjem Tehnološkega parka Ljubljana in vlogo te institucije v lokalnem okolju ter z vsebinami in programi, ki jih nudijo svojim članom.

Študentje so nato obiskali člane Tehnološkega parka Ljubljana, in sicer Acies Bio, Balder in Raci.

Nazaj