Subvencije za zagon inovativnih podjetij

Subvencije za zagon inovativnih podjetij

Subvencije za zagon inovativnih podjetij

14. 03. 2014

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 7. 3. 2014 v Uradnem listu RS objavil Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 (P2A).

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 7. 3. 2014 v Uradnem listu RS objavil Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 (P2A).

Z razpisom želijo pospešiti prenos razvojnih idej v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti.

Za nepovratna sredstva lahko kandidirajo mikro, mala in srednje velika podjetja ustanovljena med 1.1.2013 in 28.2.2014.

Okvirna višina subvencij znaša največ do 800.000 EUR. Maksimalna višina sredstev, ki jih podjetje lahko prejme je 20.000 EUR.

Upravičeni stroški se nanašajo na obdobje 1.9.2013 do 31.12.2014 in zajemajo stroške, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej v prakso in ustvarjanju novih inovativnih podjetij (npr. stroški plač zaposlenih, ki delajo na razvoju, promocijski stroški, stroški testiranj, najemnine poslovnih prostorov, ipd.).

Rok za prijavo je 25.4.2014.

Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj