Sprememba zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1D)

Sprememba zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1D)

Sprememba zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1D)

14. 06. 2017

Dne, 17. 6. 2017 začne veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1D), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije po skrajšanem zakonodajnem postopku sprejel na seji dne 24. maja 2017.

Dne, 17. 6. 2017 začne veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1D), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije po skrajšanem zakonodajnem postopku sprejel na seji dne 24. maja 2017.

Z novelo zakona se vzpostavljajo tri bistvene izboljšave obstoječega podpornega okolja:

  • zagotovitev večje stalnosti in kvalitete celovitih podpornih storitev z ureditvijo pravne podlage za izbor projektov s področja podpornih storitev za podjetniško in inovativno okolje, saj je s predlogom zakona določen okvir za ureditev tretje ravni svetovalnih točk za podporo poslovnim subjektom, ki bodo regionalno razporejene,
  • za Javni sklad RS za podjetništvo kot nosilca finančnega okolja se uvajajo določila, ki se nanašajo na izdajanje poroštev in kapitalske naložbe v enote ali deleže kolektivnih naložbenih podjemov. Predlagane rešitve omogočajo povečanje obsega izdanih garancij na petkratnik vrednosti namenskega premoženja sklada in drugih dolgoročnih virov ter sodelovanje javnega sklada za podjetništvo v čezmejnih oz. vseevropskih skladih tveganega kapitala.
  • kot možnost poenostavljenega postopka dodeljevanja sredstev se z novelo ureja javni poziv, s čimer bodo poenostavljeni postopki tako za prijavitelje kot tudi izvajalce postopkov dodeljevanja sredstev.

Zakon bo imel pozitivne posledice pri zmanjšanju administrativnih bremen za podjetja pri postopkih dodeljevanja sredstev in pri povečanju obsega poroštev.

Nazaj