SPOT - nov, celovit sistem brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte

SPOT - nov, celovit sistem brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte

SPOT - nov, celovit sistem brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte

18. 04. 2018

V okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni sistem - sistem SPOT. Pod njegovo okrilje med drugim prehaja tudi dosedanji sistem Vem.

Vir in informacije: STA, 4. 4. 2018, www.sta.si

V okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni sistem - sistem SPOT. Pod njegovo okrilje med drugim prehaja tudi dosedanji sistem Vem.

Gre za vladni razvojni strateški projekt Slovenska poslovna točka, ki ga bodo v okviru štirih ravni izvajali ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Cilj je vzpostavitev celovitega sistema brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte pod enotno znamko.

Projekt financirata država in Evropski sklad za regionalni razvoj v skupni vrednosti 35,8 milijona evrov.

Sistem SPOT bo poslovnim subjektom, podjetnikom in potencialnim podjetnikom nudil nove in izboljšane elektronske storitve, storitve podjetniškega svetovanja, informiranja in usposabljanja za dvig konkurenčnosti na trgu ter obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij za izvoznike in investitorje.

Sistem SPOT, Slovenska poslovna točka združuje 4 ravni:

  • Portal SPOT - Informacije in elektronske storitve za poslovanje

Portal SPOT (spot.gov.si) je uradno spletno mesto sistema SPO T (dosedanji portal e-VEM). Na portalu trenutno potekajo postopne vsebinske in tehnične nadgradnje prehoda pod znamko SPOT in razvoja novih ter nadgradnje obstoječih elektronskih storitev, ki poslovnim subjektom omogočajo enostavno, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo po načelu vse na enem mestu. Na voljo so npr. različni postopki, ki se navezujejo na urejanje obveznega socialnega zavarovana, ustanovitev, registracijo, spremembe ali izbris podjetja, oddajo davčnih podatkov, ureditev napotitve delavca na delo v tujino, objavo prostega delovnega mesta… Poleg elektronskih storitev portal nudi tudi ključne vsebine o pogojih v različnih fazah poslovanja. Je ključno orodje za delo referentov na točkah SPOT, ki s svojimi storitvami dopolnjujejo storitve portala. Portal postaja tudi ključna povezovalna točka različnih institucij, ki nudijo storitve za podporo poslovnim subjektom.

  • SPOT Registracija - Registracije podjetij s pomočjo svetovalca

SPOT Registracija so fizične točke (dosedanje točke VEM), kje r uporabnik lahko opravi postopke registracije podjetja in druge elektronske postopke preko portala SPOT (dosedanji portal e-VEM) s pomočjo referenta. Fizične točke SPOT Registracija so npr. izpostave AJPES, upravne enote, Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije…

  • SPOT Svetovanje - Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Tretji nivo sistema SPOT predstavlja 12 regijskih točk SPOT Svetovanje, ki poleg pomoči pri registracijskih postopkih in elektronskih postopkih preko portala SPOT nudijo tudi strokovno pomoč svetovalcev v obliki informiranja, svetovanja, organizacijo delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks, odpiranje poslovnih priložnosti, animiranje lokalnega okolja, splošno promocijo podjetništva na regionalnem in lokalnem nivoju, povezovanje vseh lokalnih akterjev za podporo poslovnim subjektom… Točke SPOT Svetovanje torej nudijo bistveno širši vsebinski obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom in podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu.

  • SPOT Global - Pomoč izvoznikom in investitorjem

Krovno vlogo v sistemu SPOT bo pod imenom SPOT Global na četrtem nivoju prevzela javna agencija SPIRIT Slovenija, ki bo izvajala aktivnosti koordinacije in integracije delovanja vseh ostalih ravni sistema. Njena glavna naloga bo pomoč večjim domačim in tujim investitorjem, nudenje storitev v zvezi z internacionalizacijo podjetij ter koordinacija tretjega nivoja SPOT Svetovanje. SPOT Global bo med drugim zagotavljal: celovito podporo tujim investitorjem z informacijami o možnostih zagona ali širitve dejavnosti (od pričetka projekta oz. investicije in tudi po tem - t.i. »after-care«), celovito informiranje domačih in tujih investitorjev o možnih virih financiranja ter informiranje glede ostalih poslovnih priložnostih, celostno zagotavljanje storitev za tujce, ki želijo opravljati dejavnost v Sloveniji, pomoč domačim podjetjem pri zagotavljanju informacij glede poslovanja, rasti in razvoja ter širitve na tuje trge.

Več o sistemu SPOT

Nazaj