Spletna anketa o vplivu koronavirusa na poslovanje majhnih in srednje velikih podjetij

Spletna anketa o vplivu koronavirusa na poslovanje majhnih in srednje velikih podjetij

Spletna anketa o vplivu koronavirusa na poslovanje majhnih in srednje velikih podjetij

31. 07. 2020

Vir in informacije: Enterprise Europe Network, 20. 7. 2020, https://een.si/

Pandemija koronavirusa in številni ukrepi za njegovo omejevanje so pomembno vplivali na poslovanje podjetij po vsem svetu, kar se že kaže v upadanju gospodarske aktivnosti in tudi za prihodnje mesece je pričakovati podobne tendence. Majhna in srednje velika podjetja so v takšnih okoliščinah še posebej izpostavljena in zastoji - tudi v dobavnih verigah - lahko negativno vplivajo na njihovo dejavnost.

Evropska komisija bo nadaljevala z različnimi oblikami pomoči in v ta namen je skupaj z Enterprise Europe Network pripravila spletno anketo, s katero zbirajo informacije o konkretnem vplivu koronavirusa na poslovanje podjetij, v kakšnih oblikah se kažejo negativni in morebitni pozitivni učinki, s kakšnimi zastoji v dobavni verigi se srečujete, uporabljenimi podpornimi storitvami in podobno. Pridobljene informacije bodo nadvse dragocene za uskladitev prihajajočih ukrepov z dejanskim stanjem in potrebami podjetij.

Krajša anketa je anonimna, pri čemer se lahko odločite za prejem podpornih storitev in v tem primeru na koncu ankete vnesete vaš elektronski naslov, na katerega želite biti kontaktirani. Vaši podatki bodo obravnavani zaupno. Dodatne podrobnosti so objavljene v prispevku.

Povezava do spletne ankete

Nazaj