Spirit za internacionalizacijo podjetij namenja 200 tisočakov

Spirit za internacionalizacijo podjetij namenja 200 tisočakov

Spirit za internacionalizacijo podjetij namenja 200 tisočakov

04. 07. 2013

Namen razpisa je, da se s sofinanciranjem poslovnega svetovanja za internacionalizacijo MSP-jem, ki še niso prisotna na tujih trgih, zmanjša tveganja in olajša odločitev pri vstopu oziroma načinu vstopa na tuje trge.

Objavljen javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013

Javna agencija Republike Slovenije za spod­bujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija je 28. junija 2013 na svojih spletnih straneh objavila javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem, ki še niso prisotna na tujih trgih, na področju ugotavljanja konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta za internacionalizacijo.

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem poslovnega svetovanja za internacionalizacijo MSP-jem, ki še niso prisotna na tujih trgih, zmanjša tveganja in olajša odločitev pri vstopu oziroma načinu vstopa na tuje trge.

Cilj razpisa je podpreti 40 slovenskih MSP-jev pri pripravi strateškega načrta za internacionalizacijo.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 200.000,00 EUR.

Javni razpis je odprt do vključno 2. 8. 2013 do 12.00 ure.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj