SPIRIT Slovenija zbira predloge podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019

SPIRIT Slovenija zbira predloge podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019

SPIRIT Slovenija zbira predloge podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019

29. 06. 2018

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019. Zbrani predlogi bodo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v naslednjem letu. Rok za zbiranje predlogov se izteče 21. septembra 2018.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019. Zbrani predlogi bodo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v naslednjem letu. Rok za zbiranje predlogov se izteče 21. septembra 2018.

Zaradi velikega interesa in zadovoljstva podjetij SPIRIT Slovenija nadaljuje z organizacijo in izvajanjem skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini. V letošnjem letu jih bo predvidoma osem, seznam je objavljen na www.izvoznookno.si in www.spiritslovenia.si. S sodelovanjem na sejmu je slovenskim podjetjem omogočena promocija njihovih storitev in izdelkov ter vzpostavitev novih poslovnih stikov s tujimi poslovnimi partnerji, kar vodi do sklenitve novih poslov in posledično do razvojne rasti podjetij ter večjega izvoza Slovenije na tuje trge.

Tako agencija tudi letos vabi vsa podjetja, panožna združenja, sekcije in grozde oziroma druga interesna gospodarska združenja, naj posredujejo svoje predloge oziroma interes njihovih članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019. Posamezni predlagatelj lahko sodeluje z več predlogi za sejme.

SPIRIT Slovenija v okviru skupinskih predstavitev na sejmih v tujini krije stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama. Skupinska stojnica je konstrukcijsko in grafično poenotena, njeno postavitev pa izvede skupen izvajalec postavitve.

Na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti bo pripravljen program skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini za leto 2019. Programski odbor bo upošteval le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen ter sestavil program sejmov tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog. Pred objavo končnega programa sejmov bo agencija preverila tudi razpoložljivost razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma. Po sprejetem programu bodo vabila in prijavna gradiva za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu: www.spiritslovenia.si oz. www.izvoznookno.si.

Rok za oddajo predlogov podjetij preko elektronskega obrazca je petek, 21. september 2018.

Več informacij in obrazec za posredovanje predlogov so na spletni strani www.spiritslovenia.si in www.izvoznookno.si.

Nazaj