SPIRIT Slovenija z razpisom za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij

SPIRIT Slovenija z razpisom za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij

SPIRIT Slovenija z razpisom za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij

14. 09. 2018

Javna agencija SPIRIT Slovenija želi z javnim razpisom sofinancirati sistematični razvoj poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019. Javni razpis je odprt do porabe sredstev. Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele do vključno 24. septembra 2018.

Vir in informacije: STA, 7. 9. 2018, www.sta.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija želi z javnim razpisom sofinancirati sistematični razvoj poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019.

Cilj javnega poziva je spodbuditi najmanj 16 podjetij k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti po modelu EFQM oz. najmanj tri podjetja iz vsake ciljne skupine prijaviteljev.

Namen javnega poziva je podpreti podjetja pri doseganju in trajnemu ohranjanju ravni uspešnega delovanja s svetovalno podporo na področju poslovne odličnosti in svetovanja na za podjetja prioritetnih področjih ter usposabljanju ključnih kadrov na področju poslovne odličnosti po modelu EFQM.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM in s tem povezana usposabljanja.

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva, znaša 160.000 evrov.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev. Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele do vključno 24. septembra 2018.

Nazaj