SPIRIT Slovenija vabi k vpisu v izobraževanje za mednarodno poslovanje ITM 2018 novo generacijo izvoznih managerjev

SPIRIT Slovenija vabi k vpisu v izobraževanje za mednarodno poslovanje ITM 2018 novo generacijo izvoznih managerjev

SPIRIT Slovenija vabi k vpisu v izobraževanje za mednarodno poslovanje ITM 2018 novo generacijo izvoznih managerjev

16. 03. 2018

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi k vpisu novo generacijo mednarodnega izobraževalnega programa 'Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management (ITM)'. Prijava v program je možna do 21. marca 2018.

Vir in informacije: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija, 8. 3. 2018, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi k vpisu novo generacijo mednarodnega izobraževalnega programa 'Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management (ITM)'. Prijava v program je možna do 21. marca 2018.

Program ITM velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja izvoznega poslovanja v Evropski uniji. SPIRIT Slovenija v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation ter svetovno priznanimi strokovnjaki in svetovalci omenjeni program izvaja že od leta 2006. V tem času je program uspešno zaključilo že 131 zaposlenih v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih. Zadovoljstvo udeležencev je vsako leto izjemno.  Podjetja prvih štirih generacij kažejo odlične rezultate poslovanja v tujini - 35 podjetij je v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM vstopilo na 63 novih tujih trgov in prihodke iz poslovanja na tujih trgih v povprečju povečalo za 40 odstotkov.

Program je namenjen mlajšim zaposlenim v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Izobraževanje poteka v angleškem jeziku, njegova glavna prednost pa je v izjemno praktični usmerjenosti, saj podjetja prisili k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti ter jim na ta način prihrani nepotrebne stroške in napake. Z odličnimi vsebinami programa skuša agencija v podjetja 'pripeljati' znanje ter jim s tem prihraniti veliko časa in finančnih sredstev zaradi napačnih poslovnih odločitev. Program udeležence uči pogledati izven okvirov, zaznati poslovne priložnosti in spremembe na trgu.

Tudi letos bo program izpeljan v obliki štirih delavnic 'Passport2Export' ter petih mednarodnih seminarjev. V okviru delavnic Passport2Export udeleženci analizirajo trenutno strategijo in vizijo svojega podjetja ter motive za izvoz, opredelijo izvozne izdelke oziroma storitve, kupce, potencialne trge, oblike vstopa na izbrane tuje trge, potrebne aktivnosti in finančna sredstva in na tej podlagi pripravijo podroben izvozni načrt, ki mu dodajo še prodajno predstavitev podjetja, pripravljeno po trenutnih svetovnih smernicah. Na mednarodnih seminarjih udeleženci pridobijo znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja s poudarkom na raziskovanju trgov, mednarodnih tržnih strategijah, kulturi v podjetju in medkulturnih razlikah, vpeljavi sprememb v podjetja ter prodajnih in pogajalskih veščinah.

Udeleženci programa ITM pridobijo:

  • strokovno pripravljen izvozni načrt in prodajno predstavitev podjetja,
  • individualno svetovanje mednarodnih strokovnjakov,
  • najnovejša znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja,
  • mednarodna poznanstva in
  • diplomo, priznano s strani mednarodne organizacije IATTO (International Association of Trade Training Organisations).

Tudi v letu 2018 je v mednarodnem programu ITM prostora za 15 slovenskih podjetij/udeležencev. Stroške programa krije javna agencija SPIRIT Slovenija, podjetje krije stroške depozita, ki je jamstvo za redno prisotnost udeležencev in se po uspešnem zaključku izobraževanja vrne podjetju, ter stroške udeležbe zaposlenega na pet dnevnem sklopu seminarjev na Švedskem.

Več o programu in pogojih za prijavo

Nazaj