SPIRIT Slovenija vabi k prijavi na natečaj za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva 2016

SPIRIT Slovenija vabi k prijavi na natečaj za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva 2016

SPIRIT Slovenija vabi k prijavi na natečaj za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva 2016

28. 04. 2016

Ste kreativni in imate zanimiv in uporaben podjetniški projekt ali podjetniško dobro prakso, ki bi jo radi predstavili ter s tem sodelovali pri izboru za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva? Prijavite se lahko do 13. maja 2016.

Ste kreativni in imate zanimiv in uporaben podjetniški projekt ali podjetniško dobro prakso, ki bi jo radi predstavili ter s tem sodelovali pri izboru za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva?

Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednje velika podjetja ter Javna agencija SPIRIT Slovenija vas vabita, da se dokažete in predstavite svoj podjetniški doprinos lokalnemu ali regionalnemu gospodarstvu.

Natečaj »Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva« je namenjen vsem lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom v EU in v pridruženih državah v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije (CIP), Islandiji, Norveški, Srbiji in Turčiji.

Vključeni so kraji, mesta, regije in skupnosti ter javno-zasebno partnerstvo med javnimi organi in podjetniki, izobraževalnimi programi, podjetji in poslovnimi organizacijami.

Poleg javnih organov se za nagrade lahko potegujejo tudi javno-zasebna partnerstva, tj. oblike sodelovanja med javnimi organi in zasebnim sektorjem, katerega namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture ali zagotavljanje storitve.

Izmed prispelih projektov oz. dobrih praks bo strokovna komisija izbrala dva slovenska predstavnika, ki bosta zastopala Slovenijo. Pri tem bo komisija sledila naslednjim merilom:

  1. Izvirnost in izvedljivost: zakaj je projekt uspešen? V čem je njegova inovativnost?
  2. Vpliv na lokalno gospodarstvo: predložitev podatkov, ki potrjujejo uspešnost.
  3. Izboljšanje odnosov med lokalnimi interesnimi skupinami: je več kot ena interesna skupina imela koristi od uresničenja te pobude? Zakaj so bile vključene in kakšno je bilo njihovo sodelovanje?
  4. Prenosljivost: je pristop mogoče ponoviti v regiji in drugje v Evropi?

Prijave pošljite na predpisanem obrazcu, v celoti izpolnjene, najkasneje do 13. maja 2016 do 10.00 ure, v elektronski obliki, na naslov: velko.glaner@spiritslovenia.si.

Več informacij boste našli na spletnih straneh: http://www.spiritslovenia.si/ in http://www.podjetniski-portal.si/.

Pišete lahko tudi nacionalnemu koordinatorju mag. Velku Glanerju na elektronski naslov: velko.glaner@spiritslovenia.si ali ga pokličete na tel. številko: (01) 5891 878.

Z zanimanjem pričakujemo vaše prijave!

Elektronski dokumenti:

Nazaj