SPIRIT Slovenija sofinancira spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

SPIRIT Slovenija sofinancira spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

SPIRIT Slovenija sofinancira spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

21. 08. 2013

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila dve povabili osnovnim šolam za sodelovanje na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila dve povabili osnovnim šolam za sodelovanje na področju spodbujanja  ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi.

Tako smo na agenciji s prvim povabilom k sodelovanju osnovnim šolam, v okviru Programa spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, zagotovili material, ki je potreben za izpeljavo različnih kreativnih dejavnosti ter za gradiva in učne pripomočke v višini do 300,00 EUR na posamezno osnovno šolo.

Rok za prijavo je 6. 9. 2013. Več o tem povabilu

Z drugim povabilom osnovnim šolam pa želimo poskrbeti za vključitev  učiteljev v Program usposabljanja za izvajanje mentorstva za prenos ustvarjalnih, inovativnih in podjetniških vsebin na osnovnošolce.

Učitelji se lahko udeležijo dveh dvodnevnih brezplačnih usposabljanj in sicer:

  1. Spodbujamo ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost - usposabljanje mentorjev za izvajanje krožkov za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti - krožkov UPI.
  2. Ustvarjalnosti in inovativnosti se lahko naučimo.

Rok za prijavo je 29. 8. 2013, do 12.00 ureVeč o tem povabilu

Na spletni strani SPIRIT Slovenija je objavljena tudi metodologija za izvajanje krožkov UPI in seznam šol, kjer so se krožki UPI izvajali v preteklih letih.

Z obema povabiloma želimo spodbuditi izvajanje aktivnosti, ki so naravnane na spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti pri osnovnošolcih. Posamezne šole se lahko odločijo za prijavo na eno ali obe povabili.

Zato vas še enkrat  vabimo, da oddate prijave do razpisanih rokov.

Dodatne informacije: SPIRIT Slovenija, Javna agencija, Kontaktna oseba: Boris Kunilo, Tel: (01) 589 18 83, e-mail: boris.kunilo@spiritslovenia.si.

Nazaj