SPIRIT Slovenija podeljuje denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom prostorov podjetniškega sodelanja

SPIRIT Slovenija podeljuje denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom prostorov podjetniškega sodelanja

SPIRIT Slovenija podeljuje denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom prostorov podjetniškega sodelanja

27. 07. 2015

Predmet javnega natečaja za podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom oziroma organizatorjem prostorov podjetniškega sodelanja v Republiki Sloveniji. Rok za prijavo na javni natečaj je do vključno 3. 8. 2015, do 24. ure.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu RS (Št. 53, Datum: 17. 7. 2015) in na svojih spletnih straneh objavila Javni natečaj za podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom prostorov podjetniškega sodelanja v Republiki Sloveniji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« (Slovenian Best Coworking Space Award 2015).

Predmet javnega natečaja za podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom oziroma organizatorjem prostorov podjetniškega sodelanja v Republiki Sloveniji (»Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«; angl.: »Slovenian Best Coworking Space Award 2015«) so dosežki na področju podjetništva, ki prispevajo k boljšemu in učinkovitejšemu izkoriščanju potencialov podjetniško usmerjenih posameznikov in skupin v Sloveniji. Nagrajeni bodo tisti prijavitelji, ki so se kot ponudniki prostorov podjetniškega sodelanja izkazali za najboljši primer na področju izvajanja podpornih aktivnosti razvoja podjetniških skupnosti, v smislu spodbujanja podjetniškega sodelovanja, nastajanja novih neformalnih podjetniških skupnosti ter s tem povečanja izkoristka kreativnega in podjetniškega potenciala posameznikov.

Namen izvedbe natečaja ter podelitve denarnih nagrad in priznanj za »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« je ustvarjanje zavesti o pomenu podjetništva za razvoj in uresničenje ustvarjalnih potencialov državljanov, pospeševanje izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, promocija podpornega okolja za podjetnike, podjetja in potencialne podjetnike z namenom večje prepoznavnosti le-tega in povečanja koriščenja njihovih storitev s strani vseh zainteresiranih ciljnih skupin. S podelitvijo denarnih nagrad in priznanj se izreka javno priznanje tistim deležnikom, ki so prav na tem področju s svojim osebnim angažmajem in neredko tudi volonterskim delom, naši družbi prispevali največ, ter se jih zaveže, da svoje aktivnosti na področju promocije in izobraževanja izvajajo tudi v prihodnje.

SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na podlagi ocene strokovne komisije podelila denarne nagrade in priznanje »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«.

Izmed prijaviteljev bo komisija izbrala tri najboljše ponudnike in sicer bo podelila:

  • Priznanje za prvo mesto v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« in denarno nagrado v znesku 20.000 €,
  • Priznanje za drugo mesto v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« in denarno nagrado v znesku 15.000 €
  • Priznanje za tretje mesto v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« in denarno nagrado v znesku 10.000 €.

Rok za prijavo na javni natečaj je do vključno 3. 8. 2015, do 24. ure.

Več o javnem natečaju najdete tukaj.

Nazaj