SPIRIT organizira skupne in sofinancira individualne nastope

SPIRIT organizira skupne in sofinancira individualne nastope

SPIRIT organizira skupne in sofinancira individualne nastope

03. 12. 2014

Javna agencija SPIRIT Slovenija z organizacijo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva podjetjem omogoča večjo prepoznavnost v okviru sejemskih predstavitev, hkrati pa jim z zakupom razstavnega prostora in organizacijo nastopa znižuje stroške predstavitve in nastopa na tujih trgih.

Javna agencija SPIRIT Slovenija z organizacijo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva podjetjem omogoča večjo prepoznavnost v okviru sejemskih predstavitev, hkrati pa jim z zakupom razstavnega prostora in organizacijo nastopa znižuje stroške predstavitve in nastopa na tujih trgih.

SPIRIT bo tudi prihodnje leto sofinanciral skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini. Seznam sejmov je odvisen od zanimanja podjetij in bo znan konec novembra. Poleg tega bo SPIRIT sofinanciral tudi individualne sejemske nastope slovenskih podjetij na tujih sejmih. Tako se je letos prek teh programov predstavilo 58 podjetij, za kar je bilo namenjenih 400 tisoč evrov.

Letos bo SPIRIT financiral 13 skupnih nastopov

SPIRIT Slovenija za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini financira najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Stroške prevoza eksponatov in postavitve razstavnega prostora ter druge stroške krijejo podjetja sama.

Letos je bilo za skupinske sejemske predstavitve namenjenih 600 tisoč evrov. Izvedenih je bilo 11 skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva, novembra še dve, na skupnih stojnicah pa se je predstavilo 118 slovenskih podjetij oziroma razstavljavcev.

Na sejmu ni časa za vprašanja

Med pripravami na skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva SPIRIT razstavljavce obvešča o aktivnostih za izvedbo skupinske predstavitve ter izvede tudi pripravljalni sestanek, kjer razstavljavce seznani o pomembnih dejstvih sejemske predstavitve. SPIRIT podjetjem v tem času svetuje, kako naj se pripravijo, saj je dobra priprava na sejemsko predstavitev ključnega pomena za uspešen sejemski nastop. Veliki večini manjših podjetij, ki se na tuje trge odpravljajo morda celo prvič, primanjkuje strateškega, načrtovalskega in operativnega znanja in izkušenj, ponavadi pa tudi sredstev, potrebnih za sejemsko predstavitev.

Ko podjetje začne razmišljati o predstavitvi na sejmu ali celo na več sejmih, mora dobro poznati trženjske načrte za izdelke, sejem pa mora šteti le kot eno obliko tržnega komuniciranja. Podjetje naj si postavi konkretne, merljive cilje za nastop na sejmu in si jasno določi, kaj želi na sejmu predstaviti in kaj želi s predstavitvijo doseči. Če podjetje nima jasne vizije, kaj želi s sejemsko predstavitvijo v tujini doseči, naj se sejma sprva udeleži kot obiskovalec, kar zniža stroške.

Kako do predstavitve na skupni stojnici

Podjetja, ki želijo sodelovati v okviru skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, morajo posredovati izpolnjeno prijavnico za sodelovanje na sejmu. Prijavno gradivo za posamezno skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini je javno objavljeno na spletni strani: http://www.spiritslovenia.si/ in spletnem portalu za izvoznike: http://www.izvoznookno.si/.

Roki za prijave so različni, vedno pa imajo podjetja dovolj časa za prijavo. Podjetja v prijavnici zapišejo, koliko razstavnega prostora v okviru skupinske stojnice potrebujejo. SPIRIT Slovenija nato zakupi neopremljene razstavne površine in se pogaja s sejmiščem oziroma organizatorjem sejma o umeščenosti in lokaciji razstavnega prostora na sejmu.

Nazaj