Slovensko tekmovanje start-up podjetij - Start:up Slovenija

Slovensko tekmovanje start-up podjetij - Start:up Slovenija

Slovensko tekmovanje start-up podjetij - Start:up Slovenija

13. 01. 2012

Start:up Slovenija je nacionalno tekmovanje start-up podjetij, namenjeno celovitemu spodbujanju razvoja inovativne podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture v Republiki Sloveniji.

Start:up Slovenija je nacionalno tekmovanje start-up podjetij, ki ga je zasnovala Tovarna podjemov in ga skupaj s partnerji pričela izvajati v letu 2007. S tekmovanjem želijo organizatorji Tovarna podjemov, JAPTI, Ministrstvo za gospodarstvo ter Tehnološki park Ljubljana prepoznati najboljše podjetniške ekipe, poslovne načrte in start-up podjetja v slovenskem prostoru, jih strokovno podpreti, povezati s potencialnimi investitorji, jih nagraditi in promovirati v širši javnosti.

Tekmovanje Start:up Slovenija je namenjeno celovitemu spodbujanju razvoja inovativne podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture v Republiki Sloveniji. Temelji na motiviranju za podjetniško akcijo v okviru slovenskega Start:up road-show-a, praktičnih usposabljanj za dodelavo poslovnega načrta DODELAJ NAČRT in izmenjavi izkušenj in dobrih praks ter mreženju v okviru podjetniškega foruma 100% Start:up ter mednarodne podjetniške konference PODIM. Tekmovanje zaokrožajo izbor, promocija in nagrajevanje najbolje spisanega poslovnega načrta in najboljših start-up podjetij.

V petem krogu se je tekmovanju pridružil Slovenski podjetniški sklad, ki bo letos prvič omogočil, da si bodo lahko udeleženci tekmovanja z dobro uvrstitvijo priborili do 25 točk od skupno 100 možnih v okviru razpisa P2.

"Slovenski start-up leta 2012" bomo že tradicionalno razglasili na mednarodni podjetniški konferenci PODIM, 4. aprila 2012 v hotelu Habakuk v Mariboru. Peti krog tekmovanja se je uradno pričel v okviru 6. Slovenskega foruma inovacij in sicer v torek, 22. novembra 2011.

V okviru tekmovanja se oblikuje socialna mreža akterjev podjetniškega ekosistema, ki jo tvorijo podjetniki, investitorji, svetovalci podpornih inštitucij, mediji, vladne in nevladne organizacije in drugi interesni udeleženci. Njihovo tvorno sodelovanje je ključno za uspešen razvoj podjetništva.

Tekmovanje je nadgradnja regionalnih podjetniških tekmovanj in želi spodbuditi pozitivno medregionalno tekmovalno vzdušje med podpornimi organizacijami inovativnega okolja, ki lahko z zastopanjem »svojih podjetij« gradijo prepoznavnost svojega poslanstva in regije. Prav tako predstavlja vstopnico za vključitev v programe za rast in globalizacijo slovenskih start-up podjetij v okviru programa Go:global Slovenija.

Nazaj