Slovenski podjetniški sklad za prebojna podjetja v letu 2017 namenja 1 mio EUR semenskega kapitala

Slovenski podjetniški sklad za prebojna podjetja v letu 2017 namenja 1 mio EUR semenskega kapitala

Slovenski podjetniški sklad za prebojna podjetja v letu 2017 namenja 1 mio EUR semenskega kapitala

20. 03. 2017

Preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) bodo lahko mlada inovativna podjetja letos že četrto leto zapored dostopala do semenskega kapitala. Instrument se je izkazal kot odličen finančni vir financiranja za inovativna start-up podjetja, ki v začetnih fazah razvoja nujno potrebujejo dodaten kapital za lažji vstop na trg, hitrejšo rast na trgu ali globalni preboj.

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 17. 3. 2017, www.podjetniskisklad.si/sl/

Preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) bodo lahko mlada inovativna podjetja letos že četrto leto zapored dostopala do semenskega kapitala. Instrument se je izkazal kot odličen finančni vir financiranja za inovativna start-up podjetja, ki v začetnih fazah razvoja nujno potrebujejo dodaten kapital za lažji vstop na trg, hitrejšo rast na trgu ali globalni preboj.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 13/2017 in na svoji spletni strani objavil dva javna razpisa v okviru finančnega instrumenta - semenski kapital.

Skupno 1 mio EUR razpisanega semenskega kapitala,  bo namenjenih za hitro rast 10 mladih inovativnih podjetij. Ta oblika financiranja je namenjena mladim, tehnološko zahtevnejšim podjetjem,  ki so že dokončno razvila produkt (MVP – minimalno sprejemljiv proizvod), iščejo vrednost produkta na trgu, že ustvarjajo prihodke, njihov glavni namen pa je osvojiti globalni trg. Semenski kapital SPS tudi letos nudi v obliki dveh produktov, in sicer:

Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij (SK75 2017)

 • mlado inovativno podjetje lahko pridobi konvertibilno posojilo v višini 75.000 EUR na podjetje;
 • izplačilo konvertibilnega posojila je v štirih tranšah;
 • zavarovanje posojila je potencialna konverzija konvertibilnega posojila v lastniški delež, ki ga SPS pridobi v podjetju;
 • produkt je namenjen vstopu podjetja s proizvodom oz. storitvijo na trg;
 • skupaj SPS razpisuje 0,6 mio EUR konvertibilnih posojil s katerimi bo podprl okoli 8 mladih inovativnih podjetij z željo vstopa in hitre širitve na trgu;
 • prijavijo se lahko mikro in mala podjetja mlajša od 5 let in starejša od 6 mesecev (od datuma registracije do oddaje vloge), ki imajo vsaj enega zaposlenega družbenika;
 • priporoča se prijava v pred-selekcijo, ki se do 22.3.2017 izvede na spletni strani: www.startup.si;
 • vloge lahko podjetja oddajo na SPS do vključno 12.5.2017 za (1) odpiranje, razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do drugega roka za prijavo v letu 2017, ki bo do vključno 6.10.2017;
Razpis je dostopen na spletnem naslovu: www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=55.

Kapitalski vložek SPSa za hitrejšo rast podjetij (SK200 2017)

 • mlado inovativno podjetje lahko za globalno rast pridobi tudi semenski kapital v obliki direktnega kapitalskega vložka s strani SPS v višini 200.000 EUR, pri čemer je prisotna zahteva po zasebnem investitorju, ki mora zagotoviti vsaj 20 % delež zneska oz. 40.000 EUR;
 • izplačilo kapitalskega vložka se izvede v štirih tranšah;
 • SPS je razpisal 0,4 mio EUR semenskega kapitala v obliki direktnih kapitalskih vložkov, na ta način bo podprl 2 nova inovativna mlada podjetja z željo hitre širitve in rasti na globalnem trgu;
 • prijavijo se lahko mikro in mala velika podjetja, ki so mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge na SPS) in imajo vsaj enega zaposlenega družbenika;
 • priporoča se prijava v pred-selekcijo, ki se do 22.3.2017 izvede na spletni strani: www.startup.si;
 • vloge lahko podjetja oddajo na SPS do vključno 21.4. 2017 za (1) odpiranje, razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do drugega roka za prijavo v letu 2017, ki bo do vključno 6.10.2017.
Razpis je dostopen na spletnem naslovu: www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=56.

Pozor! Možnost pridobiti točke že v pred-selekcijskem postopku za potrebe javnega razpisa

Da bi podjetjem zagotovili čim večje možnosti za uspešen preboj na trg (s produktom SK75 2017) in hitrejšo rast na trgu (s produktom SK200 2017), se je SPS povezal s Start-up Iniciativo, ki organizira pred–selekcijske postopke v okviru katerih so podjetja deležna različnih delavnic za razvoj ideje, pomoči pri pripravi kakovostne vloge, sodelujejo na Start-up tekmovanjih, demo dnevih oz. se predstavijo pred zunanjo strokovno komisijo. Pred-selekcijski postopek ni obvezen, se pa udeležba zelo priporoča, saj podjetja, ki sodelujejo v pred-selekciji lahko zberejo do 40 točk za potrebe javnega razpisa SK75 2017 in do 35 točk za potrebe javnega razpisa SK200 2017. Rok za prijavo v pred–selekcijski postopek je 22. marec (za prvo odpiranje) na spletnem naslovu: www.startup.si/sl-si/programi/produkt-sk75/prijava in www.startup.si/sl-si/programi/produkt-sk200/prijava. Za drugo odpiranje bo rok prijave objavljen na spletnem naslovu: www.startup.si/sl-si/programi/produkt-sk75/prijava in www.startup.si/sl-si/programi/produkt-sk200/prijava.

Start upi podprti s semenskim kapitalom pritegnili poleg SPSa še 2,6 mio EUR zasebnih investicij

Eden od ključnih kazalnikov uspešnosti investiranih podjetij s semenskim kapitalom je tudi njihova zmožnost pridobivanja nadaljnjih investicijskih rund. Zbirni podatki SPS za zadnja tri leta (2014, 2015, 2016) kažejo, da so start-upi preko razpisov SK50, SK75 in SK200 pridobili skupaj za 5,4 mio EUR investicij, sami pa so uspeli zraven tega dodatno pritegniti še za 2,6 mio EUR naložb neodvisnih zasebnih vlagateljev. Mnogi podjetniki (podjetja) pa že iščejo ali zapirajo nove investicijske runde ter se pripravljajo na nove poslovne dosežke s pomočjo javnih in zasebnih virov financiranja.

Nazaj