Slovenski podjetniški sklad s skoraj 50 milijoni evrov za pomoč malemu gospodarstvu

Slovenski podjetniški sklad s skoraj 50 milijoni evrov za pomoč malemu gospodarstvu

Slovenski podjetniški sklad s skoraj 50 milijoni evrov za pomoč malemu gospodarstvu

09. 06. 2014

Slovenski podjetniški sklad je 30. maja 2004 v Uradnem listu RS objavil dva javna razpisa v skupni vrednosti največ 49 milijonov evrov. Gre za garancije sklada s subvencijo obrestne mere, namenjene pa so mikro, malim in srednjim podjetjem.

Slovenski podjetniški sklad je 30. maja 2004 v Uradnem listu RS objavil dva javna razpisa v skupni vrednosti največ 49 milijonov evrov. Gre za garancije sklada s subvencijo obrestne mere, namenjene pa so mikro, malim in srednjim podjetjem.

Prvi razpis je 'težak' do 28 milijonov evrov, odprt pa je do 15. decembra 2014. Sklad pri izvedbi sodeluje z večino poslovnih bank v državi. Namen produkta je spodbujanje podjetij pri izvedbi projektov, ki omogočajo konkurenčno delovanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja in širitev dejavnosti ter izboljšanje obratnega financiranja v trenutno še vedno težavnih gospodarskih razmerah.

Ugodnost kreditne garancije se izraža v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija na odplačevanje posojila. Garancija sklada tako predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Če je prvi razpis namenjen predvsem lažjemu obratnemu financiranju mikro, malih in srednjih podjetij, pa je namen drugega sorodnega razpisa v višini do 21 milijonov evrov še krepitev razvojno-tehnoloških rešitev v podjetju.

Še posebej je ta razpis tako namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvojno-raziskovalnih projektov. Drugi razpis je odprt do 5. septembra 2014.

Nazaj