Slovenski podjetniški sklad razpisal 79,2 milijona evrov garancij za bančne kredite

Slovenski podjetniški sklad razpisal 79,2 milijona evrov garancij za bančne kredite

Slovenski podjetniški sklad razpisal 79,2 milijona evrov garancij za bančne kredite

29. 03. 2019

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov. Skupno 79,2 milijona evrov razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere bodo lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za posojila, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Vir in informacije: STA, 15. 3. 2019, www.sta.si

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov. Skupno 79,2 milijona evrov razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere bodo lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za posojila, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Z omenjenimi garancijami bodo mikro, mala in srednje velika podjetja lažje, hitreje in ceneje dostopala do bančnih kreditov, saj Slovenski podjetniški sklad pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60- ali 80-odstotno zavarovanje bančnega kredita.

Podjetja bodo hkrati z ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo deležna tudi znižane obrestne mere, prilagojena pa je stopnji razvitosti podjetja in njegovi starosti.

Z izdajo garancije se po navedbah sklada tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus, poveča možnost pridobitve kredita. Med drugim se jih tudi zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maksimalne višine 1,250 milijona evrov in mikrogarancije za obratna sredstva do maksimalne višine 200.000 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja s statusom gospodarske družbe.

Prav tako morajo imeti podjetja vsaj enega zaposlenega za poln delovni čas in manj kot 250 zaposlenih, njihov letni promet ne sme presegati 50 milijonov evrov, bilančna vsota pa ne 43 milijonov evrov. Vloge lahko podjetja uveljavljajo za upravičene stroške, ki nastanejo od 1. januarja letos do 31. decembra 2020.

Nazaj