Slovenski podjetniški sklad objavil razpis za zagonske subvencije za začetnike

Slovenski podjetniški sklad objavil razpis za zagonske subvencije za začetnike

Slovenski podjetniški sklad objavil razpis za zagonske subvencije za začetnike

17. 04. 2012

Za razpis je namenjeno največ do 800.000 EUR. Rok za predložitev vlog je 7. maj 2012.

Sodelovala bodo lahko tudi podjetja, sodelujoča na tekmovanju Start up Slovenija.

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS (Datum: 13. 4. 2012, Št. 27) razpisal subvencije za zagon novih inovativnih podjetij (P2A). Sredstva za razpis zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki želi z ukrepom spodbuditi uspešen prenos poslovnih idej podjetnih posameznikov in skupin na trge ter s tem ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na rasti in razvoju.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so člani tehnoloških parkov in inkubatorjev (vpisani v Evidenco subjektov inovativnega okolja) ter so bila ustanovljena v letu 2011. Za razpis bo namenjenih največ do 0,8 mio EUR, maksimalna višina subvencije za posamezno podjetje pa v prvem razvojnem obdobju znaša 20.000 EUR.

Rok za predložitev vlog je 7. maj 2012.

Povezava s tekmovanjem Start up Slovenija

S ciljem povezovanja in doseganja sinergij med ključnimi programi za spodbujanje podjetništva so letos razpis povezali s tekmovanjem Start:up Slovenija. Sodelujoča start-up podjetja si bodo lahko z dobro uvrstitvijo na tekmovanju priborila do 25 točk od skupno 100 možnih v okviru razpisa ter tako lažje dosegla potrebni vstopni prag min. 25 točk za uvrstitev v drugi krog ocenjevanja projektov.

Obvezna bo vključitev v program mreženja in mentorstva

Praksa zadnjih let je pokazala, da podjetja v svoji zagonski fazi ob finančni pomoči potrebujejo predvsem pomoč in podporo pri začetnem delovanju. Zato se bodo izbrana podjetja v letu 2012 morala vključiti v enega izmed organiziranih programov mreženja in mentorstva oziroma si poiskati ustreznega mentorja. Izbor je v pristojnosti podjetja samega.

Namen tovrstne oblike sodelovanja je prepoznavanje pomanjkljivosti v zastavljenemu poslovnem modelu in s tem nadgradnja poslovnih modelov v času sofinanciranja s strani Sklada.

Več o razpisu

Nazaj