Slovenski podjetniški sklad objavil dva javna razpisa in javni poziv

Slovenski podjetniški sklad objavil dva javna razpisa in javni poziv

Slovenski podjetniški sklad objavil dva javna razpisa in javni poziv

21. 10. 2021

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 15. oktobra 2021 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavil dva javna razpisa, in sicer: javni razpis z oznako  P7-4 2021 - COVID Mikrokrediti in javni razpis z oznako P7CV 2021 COVID - Krediti organizatorjem potovanj.

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 15.10.2021, https://podjetniskisklad.si/

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 15. oktobra 2021 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavil dva javna razpisa, in sicer: javni razpis z oznako  P7-4 2021 - COVID Mikrokrediti in javni razpis z oznako P7CV 2021 COVID - Krediti organizatorjem potovanj.

Kaj bodo lahko podjetja koristila v okviru posamezne spodbude?

1. P7-4 2021 - COVID Mikrokrediti

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem lociranim na VZHODNI REGIJI ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Slovenski podjetniški sklad je za zapolnitev kvote, objavil izravnalni razpis za dodatnih 1 mio EUR mikrokreditov.

2. P7CV 2021 COVID - Krediti organizatorjem potovanj

Namen ugodnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani organizatorjev potovanj.

3. Vavčer za pridobitev certifikatov

Namen vavčerja spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Najmanjša spodbuda znaša 1.000,00 EUR, največja pa 9.999,99 EUR.

Nazaj