Slovenski podjetniški sklad bo tudi letos pomagal podjetjem pri najemanju bančnih kreditov

Slovenski podjetniški sklad bo tudi letos pomagal podjetjem pri najemanju bančnih kreditov

Slovenski podjetniški sklad bo tudi letos pomagal podjetjem pri najemanju bančnih kreditov

12. 04. 2012

Letos bo Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisal več kot 80 mio EUR garancij za delno zavarovanje bančnih kreditov za mikro-, mala- in srednje velika podjetja s hkratnimi subvencijami obrestnih mer.

Letos bo Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisal več kot 80 mio EUR garancij za delno zavarovanje bančnih kreditov za mikro-, mala- in srednje velika podjetja s hkratnimi subvencijami obrestnih mer.

Z garancijami za delno zavarovanje bančnih kreditov, ki predstavljajo od 60 % do 80 % višine najetega kredita, se želi omiliti vpliv bančnega krča v podjetniškem sektorju. Z odobreno garancijo podjetja hitreje pridobijo bančni kredit, saj se znižajo zahteve po zavarovanju, za banko pa se zmanjša tudi stopnja tveganja. Hkrati pa krediti, ki koristijo garancijo Sklada, pomenijo za podjetje tudi cenejši bančni vir, saj je obrestna mera subvencionirana in v trenutnih razmerah znaša 6-mesečni EURIBOR + 1,95 %. To je za slovenske razmere, kjer so obrestne mere za kredite še višje od evropskega povprečja, izredno pomembno.

Prvi razpis P1 2012 – Garancije za klasične bančne kredite je že objavljen

Garancije za bančne kredite se tudi letos delijo na dva razpisa, in sicer na razpis za podjetja s klasičnimi projekti (P1 2012 – garancije za klasične bančne kredite) in na razpis za podjetja s tehnološko zahtevnejšimi investicijami in projekti (P1 TIP 2012 – garancije za tehnološko inovativne projekte), ki bo objavljen do konca meseca aprila. Pri tem je potrebno poudariti, da tehnološko inovativni projekti niso zgolj projekti, ki temeljijo na lastnem znanju in razvoju (ti bodo sicer imeli prednost), temveč tudi projekti širših tehnoloških izboljšav, ki povečujejo konkurenčne sposobnosti podjetij in izboljšujejo njihov položaj na trgu.

Maksimalna višina kredita, za katerega lahko podjetje koristi garancijo Sklada, je 1,5 mio EUR, za obratna sredstva pa se kredit giblje med 100.000 in 200.000 EUR.

Pri omenjenih razpisih sodeluje večina slovenskih bank, ki so navedene v razpisu in na spletnih straneh Sklada: www.podjetniskisklad.si. Podjetja vabijo, da poiščejo informacije o ugodnostih pri omenjenih bankah oziroma pridobijo dodatne informacije prek spletne strani sklada: www.podjetniskisklad.si ali svetovalnega telefona: (02) 234 12 60.

Nazaj