Slovenska podjetja in krožno gospodarstvo

Slovenska podjetja in krožno gospodarstvo

Slovenska podjetja in krožno gospodarstvo

14. 03. 2018

V okviru knjižne zbirke Slovenski podjetniški observatorij, katere izdajateljica je Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, je izšla nova znanstvena monografija »Slovenska podjetja in krožno gospodarstvo«, avtorjev prof. dr. Karin Širec, prof. dr. Dijane Močnik, prof. dr. Barbare Bradač Hojnik in prof. dr. Matjaža Denca.

Vir in informacije: Univerza v Mariboru, 1. 3. 2018, www.um.si

V okviru knjižne zbirke Slovenski podjetniški observatorij, katere izdajateljica je Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, je izšla nova znanstvena monografija »Slovenska podjetja in krožno gospodarstvo«, avtorjev prof. dr. Karin Širec, prof. dr. Dijane Močnik, prof. dr. Barbare Bradač Hojnik in prof. dr. Matjaža Denca.

V znanstveni monografiji »Slovenska podjetja in krožno gospodarstvo« so avtorji analizirali vse gospodarske družbe in samostojne podjetnike v Sloveniji za leto 2016 ter primerjali ključne podatke za leto 2015 oziroma 2014 med Slovenijo in EU-28 oziroma posameznimi članicami v nefinančnem sektorju gospodarstva (gre za dejavnosti industrije, trgovine in storitev). Povprečna dodana vrednost na zaposleno osebo za agregirane dejavnosti v EU-28 v letu 2015 je znašala 51.086 evrov, v Sloveniji pa 32.694 evrov (skoraj 40 % manj).

V drugem delu avtorji z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru proučujejo kontekst krožnega gospodarstva z vidika izzivov in priložnosti za slovenska mala in srednje velika podjetja (MSP). Opredeljujejo koncept krožnega gospodarstva, strateška izhodišča za prehod v krožno gospodarstvo na nacionalni ravni, problematiko merjenja krožnega gospodarstva in prikaz stanja in možnosti uporabe ekodizajna v slovenskih MSP na področju gradbeništva in z njim povezanih dejavnosti.

Publikacija je brezplačno dostopna tukaj.

Več informacij najdete v sporočilu za javnost.

Slovenski podjetniški observatorij financirajo Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Nazaj